Wiedza


Zabezpieczenia fizyczne danych osobowych

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Zabezpieczenia fizyczne mają na celu zapewnienie ochrony pomieszczeń, sprzętów, infrastruktury oraz personelu przed bezpośrednim działaniem czynników fizycznych i zdarzeń takich jak pożar, powódź, kradzież, wandalizm, terroryzm. Wyróżnia się zabezpieczenia pasywne, które mają na celu zapobiegnięcie zagrożeniom lub opóźnienie włamania, np. ogrodzenia czy sejfy, oraz zabezpieczenia aktywne, które wykrywają zagrożenia lub im przeciwdziałają, np. monitoring, alarmy przeciwwłamaniowe, systemy gaśnicze.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Zabezpieczenia fizyczne to wszelkie zabezpieczenia materialne, które w jakikolwiek sposób utrudniają nieuprawnionym osobom dostęp do danych. Zabezpieczeniem fizycznym nie będzie program antywirusowy, systemowy firewall (zabezpieczenia informatyczne) ani polityka kluczy czy haseł (zabezpieczenia organizacyjne).

WIĘCEJ: