Zapraszamy do strefy RODO - prezentujemy najważniejsze zmiany i nowości Więcej

Praktyczne aspekty RODO
szkolenie dla IOD i ADO

Szkolenia z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Jak należy dostosować organizację do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i od czego zacząć proces wdrożeniowy? Jak wykonać analizę ryzyka zgodnie przepisami RODO? Jakie wyzwania są stawiane przed administratorem danych osobowych (ADO) oraz inspektorem ochrony danych (IOD)? Jak zmienił się zakres obowiązków IOD w stosunku do jego poprzednika – administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)? Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany zaszły w funkcjonującym dotychczas systemie ochrony danych osobowych i jak zapewnić zgodność organizacji z nowymi wymogami. Dowiesz się również, jak kwestie związane z ochroną reguluje nowo uchwalona ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz jakie założenia formułują pierwsze wytyczne do przepisów RODO.

Infografika: Zilustrowaliśmy proces wdrożenia i utrzymania RODO.

Szkolenie z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresowane jest do osób chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień nowego organu nadzorczego - PUODO.

Sprawdź terminy szkoleń

Koszt szkolenia - 650 zł netto. Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Każdy uczestnik szkolenia i/lub warsztatów otrzymuje 25% upustu.
(nie dotyczy Akredytowanego kursu IOD)

Konin - 12 XI 2018 r. (poniedziałek)
Hotel Konin, Al. 1 Maja 13

Zielona Góra - 13 XI 2018 r. (wtorek)
Qubus Hotel Zielona Góra, ul. Ceglana 14A

Poznań - 14 XI 2018 r. (środa)
Biurowiec DELTA (firma KOCHTEX), ul. Towarowa 35

Piła - 16 XI 2018r. (piątek)
Hotel Gromada, Aleja Piastów 15

Słupsk - 19 XI 2018 r. (poniedziałek)
Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13B

Bydgoszcz - 20 XI 2018 r. (wtorek)
Campanile Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 59

Gdańsk - 21 XI 2018 r. (środa)
Best Western Plus Arkon Park Hotel, ul. Śląska 10

Warszawa - 22 XI 2018 r. (czwartek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Koszalin - 23 XI 2018 r. (piątek)
Park Technologiczny SA, ul. Partyzantów 17

Tarnów - 26 XI 2018r. (poniedziałek)
Hotel Tarnovia, ul. Kościuszki 10

Kraków - 27 XI 2018 r. (wtorek)
Centrum szkoleniowe, ul. Bracka 8

Katowice - 28 XI 2018 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Wrocław - 29 XI 2018 r. (czwartek)
WonderEdu, ul. św. Józefa 1/3

Wałbrzych - 30 XI 2018 r. (piątek)
Hotel Ibis Styles, ul. 1 Maja 70

Zamość - 03 XII 2018 r. (poniedziałek)
Centrum Konferencyjno-Hotelowe Alex, ul. Stefana Okrzei 32

Lublin - 04 XII 2018 r. (wtorek)
Hotel FOCUS Centrum Konferencyjne, ul. Warszawska 109

Warszawa - 05 XII 2018 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Łódź - 06 XII 2018 r. (czwartek)
Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9

Białystok - 07 XII 2018 r. (piątek)
Hotel Ibis Styles, ul. Jana Kilińskiego 15

PÓŹNIEJSZE TERMINY

Sprawdź program szkolenia

9.00 - 9.15 – Rejestracja

9.15 - 9.30 – Wstęp:

 • szkolenie rozpoczniemy krótką rozmową nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.

9.30 - 11.00 - MODUŁ I

 • Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych
 • Środowisko bezpieczeństwa danych osobowych
 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć RODO/GDPR
 • Zasady przetwarzania danych osobowych

11.00 - 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 - 13.00 - MODUŁ II

 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Obowiązki administratora danych

13.00 - 13.30 – Lunch

13.30 - 16.00 - MODUŁ III

 • Obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych)
 • Status inspektora ochrony danych
 • Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

14.30 - 14.45 – Przerwa kawowa

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

16.00 - 16.15 – Zakończenie szkolenia i wydanie Certyfikatów

Każdy moduł zawiera praktyczne przykłady.

Pobierz harmonogram szkolenia: plik PDF


Zarejestruj się

Każdy uczestnik otrzymuje

Materiały szkoleniowe - wydrukowane skrypty prezentacji,
Certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu, wersję drukowaną poradnika „Reforma ochrony danych osobowych – 24 kluczowe zmiany” – dostępny również do pobrania w .pdf, etui ochronne na kartę płatniczą, RODO Nawigator - wydrukowany tekst unijnego rozporządzenia oraz komplet materiałów dodatkowych:

 • analiza zasadności prowadzenia rejestru czynności przetwarzania,
 • analiza zasadności wyznaczenia inspektora ochrony danych,
 • dekalog ochrony danych osobowych,
 • dokumentacja naruszenia ochrony danych osobowych,
 • instrukcja zarządzania zasobami informatycznymi,
 • lista przykładowych procesów przetwarzania,
 • polityka ochrony danych osobowych,
 • polityka privacy by design and by default,
 • polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych, profilowanie oraz klauzule informacyjne),
 • prezentacja na podstawowe szkolenie RODO,
 • procedura oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA),
 • rejestr czynności przetwarzania (administrator danych),
 • rejestr czynności przetwarzania (podmiot przetwarzający),
 • rejestr incydentów ochrony danych osobowych,
 • rejestr tworzenia kopii zapasowych,
 • uchwała ws. wyznaczenia IOD,
 • uchwała ws. przyjęcia dokumentacji RODO,
 • umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
 • wniosek o nadanie, modyfikację, odebranie uprawnień do systemu informatycznego,
 • wykaz oprogramowania wspierającego wdrożenie i utrzymanie RODO (w języku angielskim),

Uczestnikom gwarantujemy merytoryczne wsparcie zarówno w trakcie szkolenia,
jak i po jego zakończeniu w formie usługi Pomoc ODO 24.

FIRST MINUTE

Każda osoba, która dokona wpłaty za szkolenie na 14 dni przed terminem, otrzyma GRATIS – książkę – do wyboru " Unijna reforma ochrony danych osobowych - RODO w praktyce" albo "Ustawa o ochronie danych osobowych komentarz".

Dzięki szkoleniu dowiesz się o:

 • zmianach wynikających z RODO i ich wpływie na administratorów danych osobowych różnych branż,
 • inspektorze ochrony danych (IOD), jego statusie i zadaniach oraz sytuacjach kiedy jego wyznaczenie jest obowiązkowe,
 • nowych obowiązkach administratora danych osobowych, takich jak np. rejestrowanie czynności przetwarzania oraz zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych,
 • znaczeniu zaostrzenia kar za nieodpowiednią ochronę danych osobowych - zasady ich nakładania i wysokość,
 • głównych celach i założeniach reformy ochrony danych w UE prowadzących do umocnienia prawa do prywatności,
 • najważniejszych zmianach, jakie niesie za sobą unijne rozporządzenie, w tym o nowych zagadnieniach, m.in. o pojęciu profilowania, prawie do bycia zapomnianym, systemie „one stop shop”, międzynarodowym przetwarzaniu danych,
 • zasadach przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniu danych osobowych szczególnych kategorii,
 • prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, w tym prawie do poprawiania, usunięcia danych i prawie do ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przetwarzaniu danych przez „podmiot przetwarzający” (procesora),
 • zasadach przekazywania danych do państw trzecich,
 • zadaniach i roli organu nadzorczego (PUODO).

4 dniowy Kurs IOD

Z nowymi przepisami warto zapoznać się również dlatego, że niestosowanie się do nich może oznaczać:

 • odpowiedzialność finansową – kary nawet do 20 000 000 EURO lub do 4% rocznego światowego obrotu, w zależności od tego, która kara jest dotkliwsza,
 • odpowiedzialność cywilną – każda osoba, która poniesie jakąkolwiek szkodę w wyniku naruszenia nowego rozporządzenia, będzie miała prawo do żądania odszkodowania.

Sprawdź terminy szkoleń

Koszt szkolenia - 650 zł netto. Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Każdy uczestnik szkolenia i/lub warsztatów otrzymuje 25% upustu. (nie dotyczy Akredytowanego kursu IOD)

Konin - 12 XI 2018 r. (poniedziałek)
Hotel Konin, Al. 1 Maja 13

Zielona Góra - 13 XI 2018 r. (wtorek)
Qubus Hotel Zielona Góra, ul. Ceglana 14A

Poznań - 14 XI 2018 r. (środa)
Biurowiec DELTA (firma KOCHTEX), ul. Towarowa 35

Piła - 16 XI 2018r. (piątek)
Hotel Gromada, Aleja Piastów 15

Słupsk - 19 XI 2018 r. (poniedziałek)
Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13B

Bydgoszcz - 20 XI 2018 r. (wtorek)
Campanile Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 59

Gdańsk - 21 XI 2018 r. (środa)
Best Western Plus Arkon Park Hotel, ul. Śląska 10

Warszawa - 22 XI 2018 r. (czwartek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Koszalin - 23 XI 2018 r. (piątek)
Park Technologiczny SA, ul. Partyzantów 17

Tarnów - 26 XI 2018r. (poniedziałek)
Hotel Tarnovia, ul. Kościuszki 10

Kraków - 27 XI 2018 r. (wtorek)
Centrum szkoleniowe, ul. Bracka 8

Katowice - 28 XI 2018 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Wrocław - 29 XI 2018 r. (czwartek)
WonderEdu, ul. św. Józefa 1/3

Wałbrzych - 30 XI 2018 r. (piątek)
Hotel Ibis Styles, ul. 1 Maja 70

Zamość - 03 XII 2018 r. (poniedziałek)
Centrum Konferencyjno-Hotelowe Alex, ul. Stefana Okrzei 32

Lublin - 04 XII 2018 r. (wtorek)
Hotel FOCUS Centrum Konferencyjne, ul. Warszawska 109

Warszawa - 05 XII 2018 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Łódź - 06 XII 2018 r. (czwartek)
Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9

Białystok - 07 XII 2018 r. (piątek)
Hotel Ibis Styles, ul. Jana Kilińskiego 15

Późniejsze terminy

Sprawdź program szkolenia

9.00 - 9.15 – Rejestracja

9.15 - 9.30 – Wstęp:

 • szkolenie rozpoczniemy krótką rozmową nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.

9.30 - 11.00 - MODUŁ I

 • Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych
 • Środowisko bezpieczeństwa danych osobowych
 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć RODO/GDPR
 • Zasady przetwarzania danych osobowych

11.00 - 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 - 13.00 - MODUŁ II

 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Obowiązki administratora danych

13.00 - 13.30 – Lunch

13.30 - 16.00 - MODUŁ III

 • Obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych)
 • Status inspektora ochrony danych
 • Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

14.30 - 14.45 – Przerwa kawowa

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

16.00 - 16.15 – Zakończenie szkolenia i wydanie Certyfikatów

Każdy moduł zawiera praktyczne przykłady.

Pobierz harmonogram szkolenia: plik PDF


Zarejestruj się

Pozytywne oceny uczestników naszych szkoleń*

Poniższe podsumowanie powstało na podstawie anonimowych ankiet badających poziom satysfakcji uczestników szkoleń otwartych organizowanych przez ODO 24 w 2017 r.

Przystępność prezentowanych informacji
97%
Zakres tematyczny szkolenia
98%
Proporcja teorii do praktycznych przykładów
96%
Przygotowanie merytoryczne prowadzącego
97%
Umiejętności dydaktyczne
98%
Wyczerpujące odpowiedzi na pytania uczestników
98%
Gotowość do polecenia szkolenia innym
96%

*Opracowano na podstawie 2 288 ankiet z wykorzystaniem średniej arytmetycznej dla każdej z kategorii.

Przeszkoliliśmy ponad 3 500 administratorów ABI, ADO i ASI.
Przekazujemy praktyczną wiedzę z zakresu prawa i IT, prezentując ją w przystępny sposób.

Pozostałe szkolenia


Strefa RODO