Bezpłatne porady

Zanim wyślesz do nas pytanie wiedz, że:

  • wszelkie informacje otrzymane w ramach świadczonych usług są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z Art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • odpowiedź otrzymasz w ciągu 48 godziny, pracujemy
    od poniedziałku do piątku;
  • w przypadku pytań, na które odpowiedź jest bardzo pracochłonna lub wielu pytań kierowanych od jednego podmiotu lub osoby, niebędących klientem ODO 24 sp. z o.o., odpowiedzią będzie propozycja współpracy wraz z wyceną.

CHCĘ ZADAĆ PYTANIE

Marcin Kuźniak

Zadaj pytanie

1 Do kogo kierujesz pytanie?

2 Wpisz treść pytania

3 Wpisz dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach usługi „Bezpłatne porady” jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812), ul. Kamionkowska 45. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w Polityce prywatności.

FAQ...

Wiele praktycznych lub po prostu powtarzających się pytań i odpowiedzi zamieściliśmy na tej stronie, sprawdź może odpowiedź jest na wyciągnięcie ręki.

Sprawdź

Czy wiesz, że...

Odpowiedzi na wszystkie pytania opracowywane są przez doświadczonych praktyków ODO 24, nie przez studentów, stażystów lub praktykantów.