porady prawne i informatyczne

Bezpłatne porady
prawne i informatyczne
z zakresu ochrony danych osobowych

Odpowiedzi na wszystkie pytania opracowywane są przez doświadczonych praktyków. W przypadku pytań, na które odpowiedź jest bardzo pracochłonna lub wielu pytań kierowanych od jednego podmiotu lub osoby, niebędących klientem ODO 24 sp. z o.o., zamiast odpowiedzi przygotujemy jej wycenę lub złożymy ofertę współpracy.

ODO 24 sp. z o.o. oświadcza że wszelkie informacje otrzymane w ramach świadczonych usług są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z Art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1 Wybierz adresata pytania

2 Wpisz treść pytania

3 Wpisz dane kontaktowe

Bezpłatną odpowiedź lub wycenę otrzymasz w ciągu około 48 godz.