Formularz rejestracji

Akredytowany kurs IOD
- kompleksowe przygotowanie do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych

1 Wydarzenie

2 Uczestnicy

3 Dane do faktury

4 Zgłoszenie

* Wybierz miejsce i datę kursu w cenie 2 950 zł (zwolnienie z podatku VAT).
Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzymuje 10% upustu!

Gdańsk
Katowice
Poznań
Warszawa