RODO Nawigator

Aby ułatwić Państwu pracę z przepisami o ochronie danych osobowych przygotowaliśmy mapę praktycznych aspektów RODO, które powiązaliśmy z odpowiadającymi im artykułami i motywami. Dodatkowo, na marginesie poszczególnych artykułów RODO wskazujemy powiązane z nimi motywy z preambuły (P), przepisy ustawy o ochronie danych osobowych (U), a także odnoszące się do nich wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych (W).

RODO Nawigator to:

  • mapa praktycznych aspektów RODO,
  • lista wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 i Europejskiej Rady Ochrony Danych
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  • ustawa o ochronie danych osobowych.

Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas publikacja pozwoli na sprawniejsze przyswojenie treści RODO oraz ułatwi zgodne z prawem i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych przez Państwa organizacje.

Ważne!

Prócz przywołanych wyżej przepisów i wytycznych zalecamy zapoznanie sięz ustawą z 21 lutego 2019 r.*, która dostosowuje polski porządek prawny (162 ustawy) do RODO m.in. przez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO, powielają rozwiązania RODO lub wymagały uwzględnienia specyfiki polskiego prawodawstwa.

*Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Tekst dostępny na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000730