ODO Nawigator PRO
zaprojektuj zgodność z RODO

Aplikacja do utrzymania systemu ochrony danych osobowych

Czym jest ODO Nawigator PRO?

Przedstawiamy nową, w pełni instalowalną na infrastrukturze klienta platformę, posiadającą niedostępne w poprzednich wersjach unikalne rozwiązania. Aplikacja udostępnia narzędzia niezbędne do zapewnienia zgodności z RODO.

Dzięki prostemu w obsłudze narzędziu nie tylko stworzysz wymagane prawem rejestry, przydatne ewidencje, przeszkolisz pracowników, nadasz im upoważnienia czy błyskawicznie zareagujesz na incydent, ale przede wszystkim zyskasz kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych w swojej organizacji. Dzięki dostępnemu w aplikacji kalendarzowi zaplanujesz zadania, przypiszesz je do odpowiedzialnych za nie osób oraz skontrolujesz wprowadzane zmiany za pomocą wbudowanej funkcjonalności „historii wersji”. Wszystkie działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa danych będą zarejestrowane w systemie.

Co otrzymujesz?

Bezpieczne, instalowalne na własnej infrastrukturze narzędzie do:

Funkcje aplikacji:

Uzupełnienie kryteriów ryzyka dla zasobów daje możliwość wykonania analizy ryzyka celem weryfikacji, czy organizacja stosuje odpowiednie środki zabezpieczenia danych osobowych.

Uzupełnienie pól opisujących proces oraz wybranie wartości prawdopodobieństwa i skutków dla możliwych zagrożeń umożliwia wykonanie DPIA zgodnie z RODO i obowiązującymi wytycznymi.

Każda zmiana w systemie ochrony danych osobowych oraz w zasobach uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych po zarejestrowaniu w systemie daje możliwość udokumentowania zgodnie w wymogami RODO.

Każde naruszenie powinno zostać poddane analizie pod kątem ryzyka, jakie za sobą niesie dla praw lub wolności osób fizycznych. Poziom naruszenia aplikacja ustala zgodnie z metodologią ENISy, a następnie - w zależności od uzyskanego wyniku - wskazuje, czy naruszenie wymaga zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub poinformowania osób, których dane dotyczą.

Aplikacja umożliwia prowadzenie rejestru żądań osób, których dane dotyczą, i realizację ich w jednym centralnym miejscu, bez wykorzystywania do tego innych środków komunikacji.

ODO Nawigator PRO daje możliwość integracji z systemami baz danych w celu ewidencjonowania osób, których dane dotyczą, wraz ze znacznikami wyrażonych przez nie zgód na przetwarzanie danych osobowych. Jest możliwość integracji w wieloma systemami, aby w jednym miejscu dysponować kompletem informacji dotyczącej zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Za pomocą aplikacji jest możliwość wysłania ankiety lub uzupełnienia informacji o procesorze aby dokonać jego oceny.

Ponadto wyposażony jest we wszystkie funkcjonalności dostępne w bazowej wersji aplikacji -
ODO Nawigator

  • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
Wystarczy uzupełnić wskazane przez nas pola, aby zmapować procesy występujące w firmie i zapisać je w przystępnej – łatwej do aktualizacji - formie. Rejestr można w każdym momencie wygenerować do formatu PDF oraz wydrukować i przedstawić go np. w trakcie kontroli organu nadzorczego czy audytu.

  • Rejestr kluczowych zasobów
Lista sugerowanych zabezpieczeń pozwala na sprawną ich weryfikację ze stanem faktycznym. Rejestr ten umożliwia wykazanie jakie środki ochrony stosuje organizacja do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

  • Ewidencja umów powierzenia
Usystematyzowany sposób przechowywania umów powierzenia. Ewidencja zawiera między innymi: daty obowiązywania, zakres, cel przetwarzania oraz informację o opiekunie.

  • Rejestr naruszeń w zakresie bezpieczeństwa danych
Poza samym oznaczeniem naruszenia, rejestr opisuje okoliczności, w jakich doszło do incydentu, jego przebieg, skutki naruszenia, a także działania naprawcze podjęte przez administratora po wykryciu incydentu. Dodatkowo za pomocą naszej aplikacji do RODO, pracownicy mają możliwość natychmiastowego poinformowania administratora o incydencie ochrony danych osobowych.

  • Szkolenie pracowników i współpracowników
Aplikacja pomaga w sprawnym zarządzaniu ochroną danych osobowych również pod kątem szkoleń. Podobnie jak w przypadku opisywanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, równie łatwo wyślemy szkolenie e-learningowe do wybranego pracownika lub grupy pracowników. Dodatkowo jako osoba nadzorująca proces szkoleniowy mamy podgląd do takich informacji jak: kto ukończył szkolenie, kto jest w jego trakcie, kto zdał test i otrzymał już stosowne zaświadczenie.

  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Aplikacja umożliwia sprawne zarządzanie procesem ich nadawania/odbioru. Wyciąg z ewidencji upoważnień można wyeksportować, drukować lub archiwizować. Dzięki ewidencji mamy jasny pogląd kto, kiedy i w jakim zakresie otrzymał upoważnienie do przetwarzania danych, a w razie takiej potrzeby jesteśmy w stanie sprawnie i w sposób nieinwazyjny dokonać zmian w nadanych upoważnieniach.

Co otrzymujesz wraz z aplikacją?

Co to dla Ciebie oznacza?

Wszystkie funkcje aplikacji ODO Nawigator PRO umożliwiają wykazanie rozliczalności na wypadek kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w każdej chwili możemy wydrukować dowolny dokument i tym samym wykazać prowadzenie chociażby rejestru czynności przetwarzania, rejestru naruszeń czy ewidencji upoważnień pracowników.

Partner technologiczny NetInteractive

„Nasza kadrowa przyjęła obowiązki IODa, była na szkoleniu, da radę”

Jesteś tego pewien?

Zamów
wsparcie

Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".