ODO Nawigator PRO
zaprojektuj zgodność z RODO

Aplikacja do utrzymania systemu ochrony danych osobowych

Czym jest ODO Nawigator PRO?

Przedstawiamy nową, w pełni instalowalną na infrastrukturze klienta platformę, posiadającą niedostępne w poprzednich wersjach unikalne rozwiązania. Aplikacja udostępnia narzędzia niezbędne do zapewnienia zgodności z RODO.

Dzięki prostemu w obsłudze narzędziu nie tylko stworzysz wymagane prawem rejestry, przydatne ewidencje, przeszkolisz pracowników, nadasz im upoważnienia czy błyskawicznie zareagujesz na incydent, ale przede wszystkim zyskasz kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych w swojej organizacji. Dzięki dostępnemu w aplikacji kalendarzowi zaplanujesz zadania, przypiszesz je do odpowiedzialnych za nie osób oraz skontrolujesz wprowadzane zmiany za pomocą wbudowanej funkcjonalności „historii wersji”. Wszystkie działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa danych będą zarejestrowane w systemie.

Co otrzymujesz?

Bezpieczne, instalowalne na własnej infrastrukturze narzędzie do:

Funkcje aplikacji:

Uzupełnienie kryteriów ryzyka dla zasobów daje możliwość wykonania analizy ryzyka celem weryfikacji, czy organizacja stosuje odpowiednie środki zabezpieczenia danych osobowych.

Uzupełnienie pól opisujących proces oraz wybranie wartości prawdopodobieństwa i skutków dla możliwych zagrożeń umożliwia wykonanie DPIA zgodnie z RODO i obowiązującymi wytycznymi.

Każda zmiana w systemie ochrony danych osobowych oraz w zasobach uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych po zarejestrowaniu w systemie daje możliwość udokumentowania zgodnie w wymogami RODO.

Każde naruszenie powinno zostać poddane analizie pod kątem ryzyka, jakie za sobą niesie dla praw lub wolności osób fizycznych. Poziom naruszenia aplikacja ustala zgodnie z metodologią ENISy, a następnie - w zależności od uzyskanego wyniku - wskazuje, czy naruszenie wymaga zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub poinformowania osób, których dane dotyczą.

Aplikacja umożliwia prowadzenie rejestru żądań osób, których dane dotyczą, i realizację ich w jednym centralnym miejscu, bez wykorzystywania do tego innych środków komunikacji.

ODO Nawigator PRO daje możliwość integracji z systemami baz danych w celu ewidencjonowania osób, których dane dotyczą, wraz ze znacznikami wyrażonych przez nie zgód na przetwarzanie danych osobowych. Jest możliwość integracji w wieloma systemami, aby w jednym miejscu dysponować kompletem informacji dotyczącej zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Za pomocą aplikacji jest możliwość wysłania ankiety lub uzupełnienia informacji o procesorze aby dokonać jego oceny.

Ponadto wyposażony jest we wszystkie funkcjonalności dostępne w bazowej wersji aplikacji -
ODO Nawigator

  • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
Wystarczy uzupełnić wskazane przez nas pola, aby zmapować procesy występujące w firmie i zapisać je w przystępnej – łatwej do aktualizacji - formie. Rejestr można w każdym momencie wygenerować do formatu PDF oraz wydrukować i przedstawić go np. w trakcie kontroli organu nadzorczego czy audytu.

  • Rejestr kluczowych zasobów
Lista sugerowanych zabezpieczeń pozwala na sprawną ich weryfikację ze stanem faktycznym. Rejestr ten umożliwia wykazanie jakie środki ochrony stosuje organizacja do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

  • Ewidencja umów powierzenia
Usystematyzowany sposób przechowywania umów powierzenia. Ewidencja zawiera między innymi: daty obowiązywania, zakres, cel przetwarzania oraz informację o opiekunie.

  • Rejestr naruszeń w zakresie bezpieczeństwa danych
Poza samym oznaczeniem naruszenia, rejestr opisuje okoliczności, w jakich doszło do incydentu, jego przebieg, skutki naruszenia, a także działania naprawcze podjęte przez administratora po wykryciu incydentu. Dodatkowo za pomocą naszej aplikacji do RODO, pracownicy mają możliwość natychmiastowego poinformowania administratora o incydencie ochrony danych osobowych.

  • Szkolenie pracowników i współpracowników
Aplikacja pomaga w sprawnym zarządzaniu ochroną danych osobowych również pod kątem szkoleń. Podobnie jak w przypadku opisywanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, równie łatwo wyślemy szkolenie e-learningowe do wybranego pracownika lub grupy pracowników. Dodatkowo jako osoba nadzorująca proces szkoleniowy mamy podgląd do takich informacji jak: kto ukończył szkolenie, kto jest w jego trakcie, kto zdał test i otrzymał już stosowne zaświadczenie.

  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Aplikacja umożliwia sprawne zarządzanie procesem ich nadawania/odbioru. Wyciąg z ewidencji upoważnień można wyeksportować, drukować lub archiwizować. Dzięki ewidencji mamy jasny pogląd kto, kiedy i w jakim zakresie otrzymał upoważnienie do przetwarzania danych, a w razie takiej potrzeby jesteśmy w stanie sprawnie i w sposób nieinwazyjny dokonać zmian w nadanych upoważnieniach.

Co otrzymujesz wraz z aplikacją?

Co to dla Ciebie oznacza?

Wszystkie funkcje aplikacji ODO Nawigator PRO umożliwiają wykazanie rozliczalności na wypadek kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w każdej chwili możemy wydrukować dowolny dokument i tym samym wykazać prowadzenie chociażby rejestru czynności przetwarzania, rejestru naruszeń czy ewidencji upoważnień pracowników.