Audyt zgodności RODO,
analiza ryzyka i DPIA
dwudniowe warsztaty dla IOD i ADO

Monitorowanie zgodności dwudniowe warsztaty

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza ochronę danych osobowych w świat wyzwań XXI wieku. Ustanowione przez nie nowoczesne i wymagające indywidualnego podejścia mechanizmy ochrony danych (m.in. polityki zapewnienia prywatności w fazie projektowania oraz zasady prywatności w ustawieniach domyślnych czy ocena skutków dla ochrony danych) sprawiły, że dotychczasowe, reaktywne podejście do kwestii bezpieczeństwa (myślenie kategoriami „zastosujmy wyłącznie te zabezpieczenia, których wymaga od nas wprost ustawodawca”) stało się niewystarczające.

Wdrożenie postanowień RODO wymaga od organizacji analizy prowadzonych przez nią procesów biznesowych i związanych z nimi ryzyk naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane oraz zastosowanie takich organizacyjnych i technicznych środków ochrony, które będą w stanie im przeciwdziałać.

Sprawdź program warsztatów

Pobierz harmonogram: plik PDF (572 kB)

DZIEŃ 1 - Przygotowanie planu wdrożenia i audyt zgodności

Rejestracja

Wstęp

 • Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec warsztatów oraz o zagadnienia, na wyjaśnieniu których szczególnie będzie Państwu zależało.

Moduł I

 • Planowanie procesu wdrożenia RODO/GDPR.
 • Rola audytu w procesie wdrożenia RODO/GDPR.
 • Rodzaje audytów na gruncie RODO/GDPR.

Przerwa kawowa

 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z audytowaniem.

Moduł II

 • Zasady audytowania.
 • Zarządzanie programem audytów.

Lunch

Moduł III

 • Przeprowadzanie audytu.

Przerwa kawowa

Indywidualne konsultacje

DZIEŃ 2 - Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych

Wstęp

Moduł I

 • Organizacja procesu oceny skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA).
 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i kryteriami procesu szacowania ryzyka.
 • Zabezpieczenia minimalizujące ryzyko według RODO/GDPR.

Przerwa kawowa

Moduł II

 • Przygotowanie organizacji do procesu szacowania ryzyka.
 • Ćwiczenia z zakresu inwentaryzacji zasobów.

Lunch

Moduł III

 • Wykonanie procesu szacowania ryzyka dla zasobu.
 • Ćwiczenia z identyfikacji zasobów i zabezpieczeń.

Przerwa kawowa

Moduł IV

 • Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem.
 • Konsultacje z organem nadzorczym.
 • Konsolidacja oceny skutków przetwarzania oraz procesu szacowania ryzyka dla zasobu.
 • Potencjalne zagrożenia oraz trudności wykonania DPIA oraz szacowania ryzyka dla zasobu.

Indywidualne konsultacje

Zakończenie warsztatów - rozdanie Certyfikatów

Sprawdź terminy warsztatów

Koszt warsztatów - 1 650 zł netto.
Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Dla uczestników naszych szkoleń lub warsztatów otwartych oferujemy 25%.
upustu na drugie i każde kolejne!

Gdańsk - 22 i 23 V 2019 r. (środa i czwartek)
Best Western Plus Arkon Park Hotel, ul. Śląska 10

Katowice - 29 i 30 V 2019 r. (środa i czwartek)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Warszawa - 05 i 06 VI 2019 r. (środa i czwartek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Poznań - 12 i 13 VI 2019 r. (środa i czwartek)
Biurowiec DELTA (firma KOCHTEX), ul. Towarowa 35

Gdańsk - 18 i 19 VI 2019 r. (wtorek i środa)
Best Western Plus Arkon Park Hotel, ul. Śląska 10

Katowice - 26 i 27 VI 2019 r. (środa i czwartek)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Warszawa - 10 i 11 VII 2019 r. (środa i czwartek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Poznań - 17 i 18 VII 2019 r. (środa i czwartek)
Biurowiec DELTA (firma KOCHTEX), ul. Towarowa 35

Gdańsk - 24 i 25 VII 2019 r. (środa i czwartek)
Best Western Plus Arkon Park Hotel, ul. Śląska 10

Katowice - 31 i 01 VII 2019 r. (środa i czwartek)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Warszawa - 07 i 08 VIII 2019 r. (środa i czwartek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Poznań - 13 i 14 VIII 2019 r. (środa i czwartek)
Biurowiec DELTA (firma KOCHTEX), ul. Towarowa 35

Gdańsk - 21 i 22 VIII 2019 r. (środa i czwartek)
Best Western Plus Arkon Park Hotel, ul. Śląska 10

Katowice - 28 i 29 VIII 2019 r. (środa i czwartek)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje

Certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu, wzory dokumentacji RODO pozwalającej wykazać zgodność, wydrukowane skrypty prezentacji, Poradnik RODO, - wydrukowany RODO Nawigator oraz dostęp na okres 12 miesięcy do aplikacji ODO Nawigator z trzema szkoleniami e-learningowymi "meritum" dla pracowników Twojej organizacji.

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy konsultacje w zakresie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) dla realizowanych procesów przetwarzania oraz kryteriów i możliwych sposobów jej przeprowadzenia poprzez Pomoc ODO 24.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasze warsztaty pozwolą uczestnikowi wcielić się w rolę „architekta” systemu ochrony danych osobowych, potrafiącego ustalić i ocenić stopień zgodności swojej organizacji z przepisami RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych oszacować ryzyka związane z przetwarzaniem danych.

Szkolimy tak, jak sami chcielibyśmy być szkoleni

 • nie unikamy dyskusji, prowadzimy zajęcia w sposób interaktywny,
 • przekazujemy wiedzę i doświadczenie zebrane w trakcie tysięcy godzin pracy podczas wdrażania RODO oraz wykonywania obowiązków inspektora ochrony danych/administratora bezpieczeństwa informacji,
 • omawiamy realne problemy i wskazujemy narzędzia, dzięki którym można je rozwiązać
  - wzory dokumentacji RODO.

W trakcie warsztatów uczestnik pozna techniki i zasady prowadzenia audytów systemu ochrony danych osobowych (zgodnie z normą ISO 19011) oraz sposoby przeprowadzania DPIA, uwzględniające wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (WP 248), wydane przez Grupę Roboczą art. 29, dzięki czemu będzie w stanie zaplanować proces wdrożenia RODO w swojej organizacji.

Dzięki warsztatom nauczysz się

 • planować proces audytu systemu ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzać audyt systemu ochrony danych osobowych,
 • opracowywać raport z audytu systemu ochrony danych osobowych,
 • formułować rekomendacje działań korekcyjnych i korygujących,
 • klasyfikować zasoby służące do przetwarzania danych osobowych,
 • oceniać, które operacje przetwarzania wiążą się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
 • przeprowadzać proces oceny skutków dla ochrony danych (DPIA),
 • dokumentować przeprowadzane czynności (zgodnie z zasadą rozliczalności),
 • planować proces wdrożenia RODO w swojej organizacji.

W trakcie warsztatów uczestnik pozna techniki i zasady prowadzenia audytów systemu ochrony danych osobowych (zgodnie z normą ISO 19011) oraz sposoby przeprowadzania DPIA, uwzględniające wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (WP 248), wydane przez Grupę Roboczą art. 29, dzięki czemu będzie w stanie zaplanować proces wdrożenia RODO w swojej organizacji.

FIRST MINUTE

Każda osoba, która dokona wpłaty za warsztaty na 14 dni przed ich planowanym terminem, otrzyma na szkoleniu GRATIS – książkę – do wyboru Wielowymiarowy audyt biznesowy – wartość dodana dla organizacji i interesariuszy lub "Ochrona danych osobowych. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców".

Sprawdź Referencje

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA: "Wysoki poziom wiedzy i doświadczenia wykładowców powoduje, że z pełnym przekonaniem polecam Państwu tę firmę jako jednostkę przygotowującą
  i wspierającą wdrażanie systemów bezpieczeństwa danych osobowych" (link)
 • VEKA Polska sp. z o.o.: "...a przede wszystkim szczegółowo odpowiadał na pytania i wątpliwości uczestników. Otrzymane po szkoleniu wzory dokumentów są wyczerpujące i starannie przygotowane, stanowią istotną wartość szkolenia." (link)
 • PCC Rokita SA: "Żadne z wcześniejszych spotkań w gronie uznanych specjalistów, nie spełniło moich oczekiwań początkującego praktyka." (link)
 • Urząd Miasta Bochnia: "Szkolenie zostało przeprowadzone z dużym profesjonalizmem, a każdy jego etap był bardzo interesujący." (link)
 • Polska Organizacja Turystyczna: "Potwierdzam przystępny i dogłębny sposób przekazywania praktycznej wiedzy..." (link)
 • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna: "Potwierdzam wysokie kompetencje wykładowców i doskonałą organizację szkolenia." (link)
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KWIAT LNU: "Z pełnym przekonaniem polecam Państwu tę firmę." (link)

Sprawdź terminy warsztatów

Koszt warsztatów - 1 650 zł netto.
Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Dla uczestników naszych szkoleń lub warsztatów otwartych oferujemy 25%.
upustu na drugie i każde kolejne!

Gdańsk - 22 i 23 V 2019 r. (środa i czwartek)
Best Western Plus Arkon Park Hotel, ul. Śląska 10

Katowice - 29 i 30 V 2019 r. (środa i czwartek)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Warszawa - 05 i 06 VI 2019 r. (środa i czwartek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Poznań - 12 i 13 VI 2019 r. (środa i czwartek)
Biurowiec DELTA (firma KOCHTEX), ul. Towarowa 35

Gdańsk - 18 i 19 VI 2019 r. (wtorek i środa)
Best Western Plus Arkon Park Hotel, ul. Śląska 10

Katowice - 26 i 27 VI 2019 r. (środa i czwartek)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Warszawa - 10 i 11 VII 2019 r. (środa i czwartek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Poznań - 17 i 18 VII 2019 r. (środa i czwartek)
Biurowiec DELTA (firma KOCHTEX), ul. Towarowa 35

Gdańsk - 24 i 25 VII 2019 r. (środa i czwartek)
Best Western Plus Arkon Park Hotel, ul. Śląska 10

Katowice - 31 i 01 VII 2019 r. (środa i czwartek)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Warszawa - 07 i 08 VIII 2019 r. (środa i czwartek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Poznań - 13 i 14 VIII 2019 r. (środa i czwartek)
Biurowiec DELTA (firma KOCHTEX), ul. Towarowa 35

Gdańsk - 21 i 22 VIII 2019 r. (środa i czwartek)
Best Western Plus Arkon Park Hotel, ul. Śląska 10

Katowice - 28 i 29 VIII 2019 r. (środa i czwartek)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Sprawdź program warsztatów

Pobierz harmonogram: plik PDF (572 kB)

DZIEŃ 1 - Przygotowanie planu wdrożenia i audyt zgodności

Rejestracja

Wstęp

 • Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec warsztatów oraz o zagadnienia, na wyjaśnieniu których szczególnie będzie Państwu zależało.

Moduł I

 • Planowanie procesu wdrożenia RODO/GDPR.
 • Rola audytu w procesie wdrożenia RODO/GDPR.
 • Rodzaje audytów na gruncie RODO/GDPR.

Przerwa kawowa

 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z audytowaniem.

Moduł II

 • Zasady audytowania.
 • Zarządzanie programem audytów.

Lunch

Moduł III

 • Przeprowadzanie audytu.

Przerwa kawowa

Indywidualne konsultacje

DZIEŃ 2 - Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych

Wstęp

Moduł I

 • Organizacja procesu oceny skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA).
 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i kryteriami procesu szacowania ryzyka.
 • Zabezpieczenia minimalizujące ryzyko według RODO/GDPR.

Przerwa kawowa

Moduł II

 • Przygotowanie organizacji do procesu szacowania ryzyka.
 • Ćwiczenia z zakresu inwentaryzacji zasobów.

Lunch

Moduł III

 • Wykonanie procesu szacowania ryzyka dla zasobu.
 • Ćwiczenia z identyfikacji zasobów i zabezpieczeń.

Przerwa kawowa

Moduł IV

 • Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem.
 • Konsultacje z organem nadzorczym.
 • Konsolidacja oceny skutków przetwarzania oraz procesu szacowania ryzyka dla zasobu.
 • Potencjalne zagrożenia oraz trudności wykonania DPIA oraz szacowania ryzyka dla zasobu.

Indywidualne konsultacje

Zakończenie warsztatów - rozdanie Certyfikatów

ZAREJESTRUJ SIĘ

Pozytywne oceny uczestników naszych szkoleń*

Poniższe podsumowanie powstało na podstawie anonimowych ankiet badających poziom satysfakcji uczestników szkoleń otwartych organizowanych przez ODO 24 w 2018 r.

Przystępność prezentowanych informacji
96%
Zakres tematyczny szkolenia
97%
Proporcja teorii do praktycznych przykładów
95%
Przygotowanie merytoryczne prowadzącego
98%
Umiejętności dydaktyczne
97%
Wyczerpujące odpowiedzi na pytania uczestników
98%
Gotowość do polecenia szkolenia innym
97%

*Opracowano na podstawie 1 458 ankiet z wykorzystaniem średniej arytmetycznej dla każdej z kategorii.

Przeszkoliliśmy ponad 4 800 administratorów IOD (dawniej ABI), ADO i ASI.
Przekazujemy praktyczną wiedzę z zakresu przepisów prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego. Staramy się prezentować ją w ciekawy i przystępny sposób.

-

Nasze szkolenia

Dla inspektorów (otwarte)

Dla pracowników (zamknięte)

Dla pracowników (e-learning)