Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Audyt zgodności RODO,
analiza ryzyka i DPIA
dwudniowe warsztaty dla IOD i ADO

Monitorowanie zgodności dwudniowe warsztaty

Cena 1237 zł netto obowiązuje do 31.08.2020 r.

Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!

Dla uczestników naszych poprzednich szkoleń otwartych dodatkowo oferujemy 25% upustu na drugie i każde kolejne!

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza ochronę danych osobowych w świat wyzwań XXI wieku. Ustanowione przez nie nowoczesne i wymagające indywidualnego podejścia mechanizmy ochrony danych (m.in. polityki zapewnienia prywatności w fazie projektowania oraz zasady prywatności w ustawieniach domyślnych czy ocena skutków dla ochrony danych) sprawiły, że dotychczasowe, reaktywne podejście do kwestii bezpieczeństwa (myślenie kategoriami „zastosujmy wyłącznie te zabezpieczenia, których wymaga od nas wprost ustawodawca”) stało się niewystarczające.

Wdrożenie postanowień RODO wymaga od organizacji analizy prowadzonych przez nią procesów biznesowych i związanych z nimi ryzyk naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane oraz zastosowanie takich organizacyjnych i technicznych środków ochrony, które będą w stanie im przeciwdziałać.

Nasze warsztaty pozwolą uczestnikowi wcielić się w rolę „architekta” systemu ochrony danych osobowych, potrafiącego ustalić i ocenić stopień zgodności swojej organizacji z przepisami RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych oszacować ryzyka związane z przetwarzaniem danych.

Sprawdź program warsztatów

Pobierz harmonogram: plik PDF (572 kB)

DZIEŃ I - Audyt zgodności

9.00 – 9.15 – Rejestracja

9.15 – 9.30 – Wstęp:

 • warsztaty rozpoczniemy krótką rozmową nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.

9.30 – 11.00 – MODUŁ I

 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z audytem.
 • Zasady audytowania.

11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 – MODUŁ II

 • Ustalanie struktury odpowiedzialnej za przeprowadzanie audytu.
 • Przygotowanie działań audytowych.

13.00 – 13.30 – Lunch

13.30 – 15.00 – MODUŁ III

 • Działania audytowe.

15.00 – 16.30 – MODUŁ IV

 • Działania poaudytowe.

16.30 – 17.00 – Indywidualne konsultacje

DZIEŃ II - Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz analiza ryzyka

9.00 – 11.00 – MODUŁ I

 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem ochrony danych osobowych.
 • Badanie kontekstu przetwarzania danych osobowych.
 • Zabezpieczenia minimalizujące ryzyko według RODO/GDPR.

11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 – MODUŁ II

 • Co to jest ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)?
 • Wykonanie oceny skutków dla ochrony danych oraz szacowanie ryzyka dla zasobu przetwarzającego dane osobowe

13.00 – 13.30 – Lunch

13.30 – 15.30 – MODUŁ III

 • Ćwiczenia z zakresu wykonania analizy ryzyka.
 • Ćwiczenia z identyfikacji zasobów i zabezpieczeń.

15.30 – 16.30 – MODUŁ IV

 • Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem.
 • Konsultacje z organem nadzorczym.

16.30 – 16.45 – Zakończenie warsztatów – wręczenie certyfikatów

Sprawdź terminy warsztatów

Warszawa - 11 i 12 VIII 2020 r. (wtorek i środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Gdańsk - 11 i 12 VIII 2020 r. (wtorek i środa)
Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5

Katowice - 18 i 19 VIII 2020 r. (wtorek i środa)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Poznań - 25 i 26 VIII 2020 r. (wtorek i środa)
Focus Hotel Poznań, ul. Serafitek 4

Warszawa - 25 i 26 VIII 2020 r. (wtorek i środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dzięki warsztatom nauczysz się

 • planować proces audytu systemu ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzać audyt systemu ochrony danych osobowych,
 • opracowywać raport z audytu systemu ochrony danych osobowych,
 • formułować rekomendacje działań korekcyjnych i korygujących,
 • klasyfikować zasoby służące do przetwarzania danych osobowych,
 • oceniać, które operacje przetwarzania wiążą się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
 • przeprowadzać proces oceny skutków dla ochrony danych (DPIA),
 • dokumentować przeprowadzane czynności (zgodnie z zasadą rozliczalności),
 • planować proces wdrożenia RODO w swojej organizacji.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje

Certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu, wzory dokumentacji RODO pozwalającej wykazać zgodność, wydrukowane skrypty prezentacji, Poradnik RODO, - wydrukowany RODO Nawigator oraz dostęp na okres 12 miesięcy do aplikacji ODO Nawigator z trzema szkoleniami e-learningowymi "meritum" dla pracowników Twojej organizacji.

Zapewniamy całodzienny serwis kawowy oraz dwudaniowy obiad.

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy konsultacje w zakresie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) dla realizowanych procesów przetwarzania oraz kryteriów i możliwych sposobów jej przeprowadzenia poprzez Pomoc ODO 24.


Szkolimy tak, jak sami chcielibyśmy być szkoleni

 • nie unikamy dyskusji, prowadzimy zajęcia w sposób interaktywny,
 • przekazujemy wiedzę i doświadczenie zebrane w trakcie tysięcy godzin pracy podczas wdrażania RODO oraz wykonywania obowiązków inspektora ochrony danych/administratora bezpieczeństwa informacji,
 • omawiamy realne problemy i wskazujemy narzędzia, dzięki którym można je rozwiązać
  - wzory dokumentacji RODO.

W trakcie warsztatów uczestnik pozna techniki i zasady prowadzenia audytów systemu ochrony danych osobowych (zgodnie z normą ISO 19011) oraz sposoby przeprowadzania DPIA, uwzględniające wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (WP 248), wydane przez Grupę Roboczą art. 29, dzięki czemu będzie w stanie zaplanować proces wdrożenia RODO w swojej organizacji.

FIRST MINUTE

Każda osoba, która dokona wpłaty za warsztaty na 14 dni przed ich planowanym terminem, otrzyma na szkoleniu GRATIS – książkę do wyboru "Wielowymiarowy audyt biznesowy – wartość dodana dla organizacji i interesariuszy" lub "Ochrona danych osobowych. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców".

Sprawdź terminy warsztatów

Warszawa - 11 i 12 VIII 2020 r. (wtorek i środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Gdańsk - 11 i 12 VIII 2020 r. (wtorek i środa)
Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5

Katowice - 18 i 19 VIII 2020 r. (wtorek i środa)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Poznań - 25 i 26 VIII 2020 r. (wtorek i środa)
Focus Hotel Poznań, ul. Serafitek 4

Warszawa - 25 i 26 VIII 2020 r. (wtorek i środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Sprawdź program warsztatów

Pobierz harmonogram: plik PDF (572 kB)

DZIEŃ I - Audyt zgodności

9.00 – 9.15 – Rejestracja

9.15 – 9.30 – Wstęp:

 • warsztaty rozpoczniemy krótką rozmową nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.

9.30 – 11.00 – MODUŁ I

 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z audytem.
 • Zasady audytowania.

11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 – MODUŁ II

 • Ustalanie struktury odpowiedzialnej za przeprowadzanie audytu.
 • Przygotowanie działań audytowych.

13.00 – 13.30 – Lunch

13.30 – 15.00 – MODUŁ III

 • Działania audytowe.

15.00 – 16.30 – MODUŁ IV

 • Działania poaudytowe.

16.30 – 17.00 – Indywidualne konsultacje

DZIEŃ II - Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz analiza ryzyka

9.00 – 11.00 – MODUŁ I

 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem ochrony danych osobowych.
 • Badanie kontekstu przetwarzania danych osobowych.
 • Zabezpieczenia minimalizujące ryzyko według RODO/GDPR.

11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 – MODUŁ II

 • Co to jest ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)?
 • Wykonanie oceny skutków dla ochrony danych oraz szacowanie ryzyka dla zasobu przetwarzającego dane osobowe

13.00 – 13.30 – Lunch

13.30 – 15.30 – MODUŁ III

 • Ćwiczenia z zakresu wykonania analizy ryzyka.
 • Ćwiczenia z identyfikacji zasobów i zabezpieczeń.

15.30 – 16.30 – MODUŁ IV

 • Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem.
 • Konsultacje z organem nadzorczym.

16.30 – 16.45 – Zakończenie warsztatów – wręczenie certyfikatów

ZAREJESTRUJ SIĘ

Pozytywne oceny uczestników naszych szkoleń*

Poniższe podsumowanie powstało na podstawie anonimowych ankiet badających poziom satysfakcji uczestników szkoleń otwartych organizowanych przez ODO 24 w 2019 r.

Przystępność prezentowanych informacji
96%
Zakres tematyczny szkolenia
97%
Proporcja teorii do praktycznych przykładów
94%
Przygotowanie merytoryczne prowadzącego
97%
Umiejętności dydaktyczne
98%
Wyczerpujące odpowiedzi na pytania uczestników
97%
Gotowość do polecenia szkolenia innym
98%

*Opracowano na podstawie 1 854 ankiet z wykorzystaniem średniej arytmetycznej dla każdej z kategorii.

Przeszkoliliśmy ponad 5 270 inspektorów ochrony danych (IOD dawniej ABI), administratorów i osób odpowiedzialnych za system ochrony danych osobowych.

Przekazujemy praktyczną wiedzę z zakresu przepisów prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego. Staramy się prezentować ją w ciekawy i przystępny sposób.

Referencje

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA: "Wysoki poziom wiedzy i doświadczenia wykładowców powoduje, że z pełnym przekonaniem polecam Państwu tę firmę jako jednostkę przygotowującą
  i wspierającą wdrażanie systemów bezpieczeństwa danych osobowych" (link)
 • VEKA Polska sp. z o.o.: "...a przede wszystkim szczegółowo odpowiadał na pytania i wątpliwości uczestników. Otrzymane po szkoleniu wzory dokumentów są wyczerpujące i starannie przygotowane, stanowią istotną wartość szkolenia." (link)
 • PCC Rokita SA: "Żadne z wcześniejszych spotkań w gronie uznanych specjalistów, nie spełniło moich oczekiwań początkującego praktyka." (link)
 • Urząd Miasta Bochnia: "Szkolenie zostało przeprowadzone z dużym profesjonalizmem, a każdy jego etap był bardzo interesujący." (link)
 • Polska Organizacja Turystyczna: "Potwierdzam przystępny i dogłębny sposób przekazywania praktycznej wiedzy..." (link)
 • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna: "Potwierdzam wysokie kompetencje wykładowców i doskonałą organizację szkolenia." (link)
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KWIAT LNU: "Z pełnym przekonaniem polecam Państwu tę firmę." (link)

-

Nasze szkolenia

Szkolenia otwarte (rabat)

Szkolenia zamknięte

E-learning