Zapraszamy do strefy RODO - prezentujemy najważniejsze zmiany i nowości Więcej

Przygotowanie do wdrożenia RODO
dwudniowe warsztaty

Przygotowanie do wdrożenia RODO dwudniowe warsztaty

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza ochronę danych osobowych w świat wyzwań XXI wieku. Ustanowione przez nie nowoczesne i wymagające indywidualnego podejścia mechanizmy ochrony danych (m.in. polityki zapewnienia prywatności w fazie projektowania oraz zasady prywatności w ustawieniach domyślnych czy ocena skutków dla ochrony danych) sprawiły, że dotychczasowe, reaktywne podejście do kwestii bezpieczeństwa (myślenie kategoriami „zastosujmy wyłącznie te zabezpieczenia, których wymaga od nas wprost ustawodawca”) stało się niewystarczające.

Wdrożenie postanowień RODO wymaga od organizacji analizy prowadzonych przez nią procesów biznesowych i związanych z nimi ryzyk naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane oraz zastosowanie takich organizacyjnych i technicznych środków ochrony, które będą w stanie im przeciwdziałać.

Proponowane warsztaty pozwolą uczestnikowi wcielić się w rolę „architekta” systemu ochrony danych osobowych, potrafiącego ustalić i ocenić stopień zgodności swojej organizacji z przepisami RODO oraz oszacować ryzyka związane z przetwarzaniem danych.

W trakcie warsztatów uczestnik pozna techniki i zasady prowadzenia audytów systemu ochrony danych osobowych (zgodnie z normą ISO 19011) oraz sposoby przeprowadzania DPIA uwzględniające wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (WP 248) wydane przez Grupę Roboczą art. 29, dzięki czemu będzie w stanie zaplanować proces wdrożenia RODO w swojej organizacji.

Sprawdź terminy warsztatów

Koszt warsztatów - 1 650 zł netto.
Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Dla uczestników naszych szkoleń lub warsztatów otwartych oferujemy
25% upustu
na drugie i każde kolejne!
(nie dotyczy Akredytowanego kursu IOD)


Oferta i szczegółowy harmonogram: pobierz.

Katowice - 22 i 23 II 2018 r. (czwartek i piątek)
Europrofes, ul. Stawowa 10

Warszawa - 01 i 02 III 2018 r. (czwartek i piątek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", Al. Jerozolimskie 123a

Gdańsk - 08 i 09 III 2018 r. (czwartek i piątek)
Best Western Plus Arkon Park Hotel , ul. Śląska 10

Poznań - 15 i 16 III 2018 r. (czwartek i piątek)
Biurowiec DELTA (firma KOCHTEX), ul. Towarowa 35

Katowice - 22 i 23 III 2018 r. (czwartek i piątek)
Europrofes, ul. Stawowa 10

Gdańsk - 05 i 06 IV 2018 r. (czwartek i piątek)
Best Western Plus Arkon Park Hotel , ul. Śląska 10

Poznań - 12 i 13 IV 2018 r. (czwartek i piątek)
Biurowiec DELTA (firma KOCHTEX), ul. Towarowa 35

Katowice - 19 i 20 IV 2018 r. (czwartek i piątek)
Europrofes, ul. Stawowa 10

Warszawa - 26 i 27 IV 2018 r. (czwartek i piątek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", Al. Jerozolimskie 123a


Sprawdź program warsztatów

Pobierz harmonogram: plik PDF (572 kB)

DZIEŃ 1 - Przygotowanie planu wdrożenia i audyt zgodności

Rejestracja

Wstęp

 • Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec warsztatów oraz o zagadnienia, na wyjaśnieniu których szczególnie będzie Państwu zależało.

Moduł I

 • Planowanie procesu wdrożenia RODO/GDPR.
 • Rola audytu w procesie wdrożenia RODO/GDPR.
 • Rodzaje audytów na gruncie RODO/GDPR.

Przerwa kawowa

 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z audytowaniem.

Moduł II

 • Zasady audytowania.
 • Zarządzanie programem audytów.

Lunch

Moduł III

 • Przeprowadzanie audytu.

Przerwa kawowa

Indywidualne konsultacje

DZIEŃ 2 - Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych

Wstęp

Moduł I

 • Organizacja procesu oceny skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA).
 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i kryteriami procesu szacowania ryzyka.
 • Zabezpieczenia minimalizujące ryzyko według RODO/GDPR.

Przerwa kawowa

Moduł II

 • Przygotowanie organizacji do procesu szacowania ryzyka.
 • Ćwiczenia z zakresu inwentaryzacji zasobów.

Lunch

Moduł III

 • Wykonanie procesu szacowania ryzyka dla zasobu.
 • Ćwiczenia z identyfikacji zasobów i zabezpieczeń.

Przerwa kawowa

Moduł IV

 • Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem.
 • Konsultacje z organem nadzorczym.
 • Konsolidacja oceny skutków przetwarzania oraz procesu szacowania ryzyka dla zasobu.
 • Potencjalne zagrożenia oraz trudności wykonania DPIA oraz szacowania ryzyka dla zasobu.

Indywidualne konsultacje

Zakończenie warsztatów - rozdanie Certyfikatów

Zarejestruj się

Każdy uczestnik otrzymuje

Materiały szkoleniowe oraz Certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Materiały szkoleniowe, w tym wzorcową procedurę wykonania oceny skutków dla ochrony danych i analizy ryzyka. W materiałach poszkoleniowych dostępny będzie dla Państwa wzorcowy arkusz kalkulacyjny do przeprowadzenia wskazanych analiz oraz opracowania planu postepowania z ryzykiem przetwarzania danych oraz definiowania przyszłych zabezpieczeń. Prócz tego, uczestnik otrzyma wzory dokumentów służących do realizacji audytów (m.in. plan audytu, zawiadomienie o rozpoczęciu audytu, notatka z odebrania ustnych wyjaśnień, przykładowy raport z audytu).

Wydrukowany praktyczny poradnik Reforma ochrony danych osobowych - 24 kluczowe zmiany, RODO NAWIGATOR, etui ochronne na kartę płatniczą - RFID blocker.

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy konsultacje w zakresie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) dla realizowanych procesów przetwarzania oraz kryteriów i możliwych sposobów jej przeprowadzenia poprzez Pomoc ODO 24.

FIRST MINUTE

Każda osoba, która dokona wpłaty za warsztaty na 14 dni przed ich planowanym terminem, otrzyma na szkoleniu GRATIS – książkę – do wyboru Wielowymiarowy audyt biznesowy – wartość dodana dla organizacji i interesariuszy lub Unijna reforma ochrony danych osobowych - analiza zmian.

DZIĘKI WARSZTATOM NAUCZYSZ SIĘ

 • planować proces audytu systemu ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzać audyt systemu ochrony danych osobowych,
 • opracowywać raport z audytu systemu ochrony danych osobowych,
 • formułować rekomendacje działań korekcyjnych i korygujących,
 • klasyfikować zasoby służące do przetwarzania danych osobowych,
 • oceniać, które operacje przetwarzania wiążą się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
 • przeprowadzać proces oceny skutków dla ochrony danych (DPIA),
 • dokumentować przeprowadzane czynności (zgodnie z zasadą rozliczalności),
 • planować proces wdrożenia RODO w swojej organizacji.

Sprawdź Referencje

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA: "Wysoki poziom wiedzy i doświadczenia wykładowców powoduje, że z pełnym przekonaniem polecam Państwu tę firmę jako jednostkę przygotowującą
  i wspierającą wdrażanie systemów bezpieczeństwa danych osobowych" (link)
 • VEKA Polska sp. z o.o.: "...a przede wszystkim szczegółowo odpowiadał na pytania i wątpliwości uczestników. Otrzymane po szkoleniu dla ABI wzory dokumentów są wyczerpujące i starannie przygotowane, stanowią istotną wartość szkolenia." (link)
 • PCC Rokita SA: "Żadne z wcześniejszych spotkań w gronie uznanych specjalistów, nie spełniło moich oczekiwań początkującego praktyka." (link)
 • Urząd Miasta Bochnia: "Szkolenie zostało przeprowadzone z dużym profesjonalizmem, a każdy jego etap był bardzo interesujący." (link)
 • Polska Organizacja Turystyczna: "Potwierdzam przystępny i dogłębny sposób przekazywania praktycznej wiedzy..." (link)
 • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna: "Potwierdzam wysokie kompetencje wykładowców i doskonałą organizację szkolenia dla ABI i ADO" (link)
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KWIAT LNU: "Z pełnym przekonaniem polecam Państwu tę firmę." (link)

Sprawdź terminy warsztatów

Koszt warsztatów - 1 650 zł netto.
Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Dla uczestników naszych szkoleń lub warsztatów otwartych oferujemy
25% upustu
na drugie i każde kolejne! (nie dotyczy Akredytowanego kursu IOD)


Oferta i szczegółowy harmonogram: pobierz.

Katowice - 22 i 23 II 2018 r. (czwartek i piątek)
Europrofes, ul. Stawowa 10

Warszawa - 01 i 02 III 2018 r. (czwartek i piątek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", Al. Jerozolimskie 123a

Gdańsk - 08 i 09 III 2018 r. (czwartek i piątek)
Best Western Plus Arkon Park Hotel , ul. Śląska 10

Poznań - 15 i 16 III 2018 r. (czwartek i piątek)
Biurowiec DELTA (firma KOCHTEX), ul. Towarowa 35

Katowice - 22 i 23 III 2018 r. (czwartek i piątek)
Europrofes, ul. Stawowa 10

Gdańsk - 05 i 06 IV 2018 r. (czwartek i piątek)
Best Western Plus Arkon Park Hotel , ul. Śląska 10

Poznań - 12 i 13 IV 2018 r. (czwartek i piątek)
Biurowiec DELTA (firma KOCHTEX), ul. Towarowa 35

Katowice - 19 i 20 IV 2018 r. (czwartek i piątek)
Europrofes, ul. Stawowa 10

Warszawa - 26 i 27 IV 2018 r. (czwartek i piątek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", Al. Jerozolimskie 123a

Sprawdź program warsztatów

Pobierz harmonogram: plik PDF (572 kB)

DZIEŃ 1 - Przygotowanie planu wdrożenia i audyt zgodności

Rejestracja

Wstęp

 • Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec warsztatów oraz o zagadnienia, na wyjaśnieniu których szczególnie będzie Państwu zależało.

Moduł I

 • Planowanie procesu wdrożenia RODO/GDPR.
 • Rola audytu w procesie wdrożenia RODO/GDPR.
 • Rodzaje audytów na gruncie RODO/GDPR.

Przerwa kawowa

 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z audytowaniem.

Moduł II

 • Zasady audytowania.
 • Zarządzanie programem audytów.

Lunch

Moduł III

 • Przeprowadzanie audytu.

Przerwa kawowa

Indywidualne konsultacje

DZIEŃ 2 - Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych

Wstęp

Moduł I

 • Organizacja procesu oceny skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA).
 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i kryteriami procesu szacowania ryzyka.
 • Zabezpieczenia minimalizujące ryzyko według RODO/GDPR.

Przerwa kawowa

Moduł II

 • Przygotowanie organizacji do procesu szacowania ryzyka.
 • Ćwiczenia z zakresu inwentaryzacji zasobów.

Lunch

Moduł III

 • Wykonanie procesu szacowania ryzyka dla zasobu.
 • Ćwiczenia z identyfikacji zasobów i zabezpieczeń.

Przerwa kawowa

Moduł IV

 • Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem.
 • Konsultacje z organem nadzorczym.
 • Konsolidacja oceny skutków przetwarzania oraz procesu szacowania ryzyka dla zasobu.
 • Potencjalne zagrożenia oraz trudności wykonania DPIA oraz szacowania ryzyka dla zasobu.

Indywidualne konsultacje

Zakończenie warsztatów - rozdanie Certyfikatów

Zarejestruj się


4 dniowy Kurs IOD

Pozytywne oceny uczestników naszych szkoleń*

Poniższe podsumowanie powstało na podstawie anonimowych ankiet badających poziom satysfakcji uczestników szkoleń otwartych organizowanych przez ODO 24 w 2016 r.

Przystępność prezentowanych informacji
97%
Zakres tematyczny szkolenia
98%
Proporcję teorii do praktycznych przykładów
96%
Przygotowanie merytoryczne prowadzącego
97%
Umiejętności dydaktyczne
98%
Wyczerpujące odpowiedzi na pytania uczestników
98%
Gotowość do polecenia szkolenia innym
99%

*Opracowano na podstawie 938 ankiet z wykorzystaniem średniej arytmetycznej dla każdej z kategorii.

Przeszkoliliśmy ponad 3 500 administratorów ABI, ADO i ASI.
Przekazujemy praktyczną wiedzę z zakresu prawa i IT, prezentując ją w przystępny sposób.

Pozostałe szkolenia

Dla administratorów (otwarte)

Dla pracowników (zamknięte)

Dla pracowników (e-learning)