Artykuł 95. Zawieszenie postępowania sądowego w przypadku prowadzenia postępowania przed Prezesem Urzędu

Sąd zawiesza postępowanie, jeżeli sprawa dotycząca tego samego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych została wszczęta przed Prezesem Urzędu.