Artykuł 74. Wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego

Wniesienie przez stronę skargi do sądu administracyjnego wstrzymuje wykonanie decyzji w zakresie administracyjnej kary pieniężnej.