Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

Artykuł 72. Wskazanie w decyzji przesłanek nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

W uzasadnieniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wskazuje się dodatkowo przesłanki określone w art. 83 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, na których Prezes Urzędu oparł się, nakładając administracyjną karę pieniężną oraz ustalając jej wysokość.