Artykuł 14. Informacja o udzielonej akredytacji

1. Polskie Centrum Akredytacji informuje Prezesa Urzędu o udzielonej akredytacji.
2. Informacja o udzielonej akredytacji zawiera:
1) oznaczenie podmiotu, któremu udzielono akredytacji;
2) wskazanie zakresu udzielonej akredytacji oraz okresu jej ważności.
3. Polskie Centrum Akredytacji informuje Prezesa Urzędu o cofnięciu akredytacji.
4. Informacja o cofnięciu akredytacji zawiera:
1) oznaczenie podmiotu, któremu cofnięto akredytację;
2) wskazanie przyczyny uzasadniającej cofnięcie akredytacji.
5. Prezes Urzędu i Polskie Centrum Akredytacji mogą zawrzeć porozumienie o współpracy w zakresie monitorowania działalności podmiotów certyfikujących i wzajemnym przekazywaniu informacji dotyczących tych podmiotów.

„Nasi pracownicy doskonale sobie radzą, szkolenie nie jest im potrzebne"

Jesteś tego pewien?

Zapytaj o e-learning