Artykuł 132

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) w art. 88 uchyla się ust. 5.

"Nie potrzebujemy
żadnych narzędzi do RODO"

Jesteś tego pewien?