Zapraszamy do strefy RODO - prezentujemy najważniejsze zmiany i nowości Więcej

Wsparcie prawne
na etapie kontrolnym i sądowym

Obsługa spraw sądowych i sądowo administracyjnych

Dzięki dużemu zespołowi praktyków, zarówno adwokatów jak i radców prawnych oferujemy bieżące wsparcie na etapie kontrolnym, przedprocesowym oraz sądowym.

Zamów ofertę

Sprawy sądowo administracyjne

Przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przyznają silne kompetencje Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który prowadzi postępowanie w sprawie naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych. Organizacja, wobec której było prowadzone postepowanie nie zawsze zgadza się z wydaną wobec niej decyzją administracyjną – w takiej sytuacji organizacji przysługuje możliwość złożenia w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania decyzji administracyjnej, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Sprawy odszkodowawcze

Nadto, przepisy (RODO) przyznają osobie, której dane dotyczą oprócz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem jej danych osobowych lub naruszeniem praw przysługujących jej na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, możliwość złożenia pozwu w ramach postępowania cywilnego. W pozwie można żądać m.in. od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania za poniesioną szkodę. Organizacja, która została pozwana także nie zawsze musi zgodzić się z żądaniami osoby, której dane dotyczą.

Zakres wsparcia prawnego:

  • sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ewentualne sporządzanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • przygotowywanie pozwu lub innych pism procesowych w przypadku spraw odszkodowawczych, również odpowiedzi na pozew,
  • reprezentowanie organizacji w trakcie rozpraw sądowych,
  • reprezentowanie organizacji podczas postępowań kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Strefa RODO


Nasze usługi

Zapraszamy do lektury naszego bloga