Zapraszamy do strefy RODO - prezentujemy najważniejsze zmiany i nowości Więcej

Wsparcie w zakresie
ochrony danych osobowych

Wsparcie dla administratora danych osobowych lub inspektora ochrony danych

Proponowana przez nas usługa wsparcia w zakresie ochrony danych skierowana jest do inspektorów ochrony danych (IOD) lub administratorów danych osobowych (ADO). Stanowi merytoryczną pomoc dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacyjne organizacji.

Zamów ofertę

W ramach wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych zapewniamy:

 • zespół składający się z dwóch prawników, informatyka oraz opiekuna klienta wraz z niezbędną infrastrukturą informatyczną,
 • monitorowanie środowiska prawnego w zakresie zmian przepisów o ochronie danych osobowych,
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
 • utrzymywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych pracowników i współpracowników,
 • wsparcie w dostosowaniu procesów przetwarzania danych osobowych,
 • wsparcie w obsłudze naruszeń ochrony danych,
 • opiniowanie opracowań i aktualizacji polityk ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych,
 • doradztwo w zakresie przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA),
 • opiniowanie umów, klauzul, regulaminów lub innych dokumentów,
 • merytoryczne wsparcie pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • opiniowanie odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą,
 • konsultacje w projektach wymagających uwzględnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania i przy tworzeniu mechanizmów domyślnej ochrony danych.

Szkolenie pracowników i współpracowników

Decydując się na wsparcie w ochronie danych otrzymują Państwo dostęp do platformy e-learningowej celem przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz przyjętych polityk i procedur ochrony danych.

Z naszych usług w tym zakresie skorzystali m.in.

Skorzystali ze wsparcia ODO

Nasze usługi

Zapraszamy do lektury naszego bloga

Więcej na blogu.


System Bezpieczeństwa Informacji (SBI)