Przejęcie funkcji ABI
czyli kompleksowy outsourcing

Przejęcie funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)

Outsourcing funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) to sprawdzona i akceptowana przez GIODO forma przejęcia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Pozwala na dokładne dopasowanie świadczonych usług do specyfiki i aktualnych potrzeb organizacji, jest rezultatem rachunku ekonomicznego.

Sprawdź ofertę na: przejęcie funkcji IOD.

Proponowane przez nas rozwiązania wykraczają poza utarty schemat relacji dostawca - odbiorca na rzecz układu partnerskiego, w którym oddajemy Państwu do dyspozycji szeroką paletę możliwości wsparcia procesów ochrony danych osobowych. Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania które przynoszą wymierne efekty. Pracując koncentrujemy się na celach.

Zalety powierzenia nam funkcji ABI

 • koncentracja sił i środków na zasadniczych celach działalności,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych,
 • stała obsługa i monitoring procesów przetwarzania danych,
 • racjonalizacja kosztów funkcjonowania.
Zamów ofertę

Z naszych usług w tym zakresie skorzystali m.in.

W ramach przejęcia funkcji ABI oferujemy

 • przeprowadzenie audytu zgodności wraz z raportem pokontrolnym,
 • przygotowanie/aktualizacja i wdrożenie dokumentacji,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych,
 • reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z GIODO i klientami w zakresie kontroli zdalnej oraz bezpośredniej,
 • wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych,
 • bieżąca aktualizacja wniosków rejestracyjnych zgłoszonych do GIODO oraz zgłaszanie nowych zbiorów,
 • przeprowadzanie regularnych audytów ochrony danych osobowych oraz przedstawianie raportów pokontrolnych i rekomendacji,
 • tworzenie profesjonalnych opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych,
 • cykliczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
 • przygotowanie klauzul, regulaminów konkursów, programów lojalnościowych lub innych dokumentów ochrony danych osobowych,
 • przygotowanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z rzekomym naruszeniem ich praw,
 • badanie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych przez Państwa „procesorów” danych osobowych,
 • zapewnienie kompleksowej informacji o bieżących sprawach, realizowanych w organizacji w związku z ochroną danych osobowych,
 • udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z ochroną danych osobowych w Państwa organizacji.

Strefa RODO


Nasze usługi


Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo informacji