Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Dyrektywa NIS - cyberustawa
wsparcie we wdrożeniu

Dyrektywa NIS - wsparcie we wdrożeniu

Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w coraz większym stopniu zależy od bezpieczeństwa sieci, systemów i usług informatycznych. Przeniesienie wielu usług do cyberprzestrzeni sprawia, iż systemy IT przetwarzają coraz więcej krytycznych danych dla funkcjonowania organizacji, przez co stają się częstym celem ataków przestępców starających się przejąć kluczowe informacje lub sparaliżować pracę firmy.

Zapytaj o ofertę

Odpowiedzią na powyższe zagrożenia jest ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wdrażająca Dyrektywę NIS, która nakłada nowe obowiązki na operatorów usług mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej, czyli tzw. usług kluczowych.

Znajdą się wśród nich największe banki, firmy z sektora energetycznego, przewoźnicy lotniczy i kolejowi, armatorzy, szpitale oraz podmioty tworzące infrastrukturę cyfrową.

Proponowana przez nas usługa stanowi narzędzie, dzięki któremu będą Państwo w stanie wdrożyć skuteczne zabezpieczenia, szacować ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem i przekazywać informacje o poważnych incydentach do wyznaczonych organów. W ramach wsparcia w implementacji postanowień ustawy o cyberbezpieczeństwie oferujemy:

  • audyt systemu cyberbezpieczeństwa,
  • przeprowadzenie procesu szacowania ryzyka,
  • szkolenie dla personelu z zakresu bezpieczeństwa informacji,
  • opracowanie dokumentacji cyberbezpieczeństwa,
  • wsparcie we wdrożeniu odpowiednich i proporcjonalnych środków cyberbezpieczeństwa.
-

Nasze usługi