Inspektor Ochrony Danych
Praktyczny poradnik dla osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych – Praktyczny poradnik dla osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych

Książka stanowi praktyczny poradnik dla osób pełniących obowiązki inspektora ochrony danych (IOD) oraz dla tych wszystkich, którzy zostaną powołani na tę funkcję.

Zawiera ona liczne i praktyczne odesłania do przepisów nie tylko ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ale także do ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto, książka czerpie z bogatego orzecznictwa krajowego oraz europejskiego, jak również zróżnicowanych poglądów doktryny.

W publikacji czytelnik odnajdzie najważniejsze wnioski płynące z aktualnych wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29, które leżą u podstaw prawidłowych procedur z zakresu ochrony danych. W rozdziale dotyczącym wprowadzenia do ochrony danych osobowych autor w sposób zwięzły przedstawia najważniejsze zagadnienia systemu ochrony danych z uwzględnieniem zasad dotyczących przetwarzania danych, praw osób, których dane dotyczą oraz środków ochrony prawnej. Kolejny rozdział omawia obowiązki administratora danych w zakresie wyznaczenia inspektora ochrony danych, jego umocowania w ramach organizacji oraz zadań, które powinien wykonywać.

Najważniejszą część publikacji stanowi rozdział poświęcony praktycznemu wykonywaniu zadań inspektora ochrony danych w zakresie nadzoru nad zgodnością organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych (zarówno procesów biznesowych, procedur przetwarzania oraz polityk ochrony danych osobowych jak i środowiska IT). Publikację zamyka suplement zawierający wzory dokumentów przydatnych w pracy inspektora.Strefa RODO