Formularz rejestracji

RODO - z czym to się je... bezpłatne webinary

1 Dane uczestnika

Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Ze względów biznesowych, zastrzegamy sobie prawo do wyboru zgłoszeń.
Prosimy o zgłaszanie max. 2 osób z jednej organizacji.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach udziału w cyklu webinariów jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812), ul. Kamionkowska 45. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w Polityce prywatności.