Dokładnie dopasowane
dodatkowo bezpieczeństwo informacji

Dedykowane e-szkolenie

Rekomendujemy szkolenia dedykowane, tworzone specjalnie dla konkretnego podmiotu, omawiające zakres i sposób przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych. Uwzględniające specyfikę oraz wskazujące zagrożenia, dostarczające wskazówek i zapoznające uczestników z konkretnymi procedurami minimalizującymi ryzyko. Takie szkolenia pozwalają najpełniej zabezpieczyć dane osobowe, któremu to bezpieczeństwu najczęściej zagraża nieświadomy ryzyka pracownik.

BEZPŁATNA KALKULACJA

Wraz ze szkoleniem otrzymujesz GRATIS poradnik “Jak przetwarzać dane osobowe? RODO poradnik dla przedsiębiorców. Poradnik powstał, aby w zwięzłej, przystępnej formie udzielić polskim przedsiębiorcom podstawowych informacji o stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Może obejmować następujące zagadnienia:

 • regulacje prawne ochrony danych osobowych,
 • pojęcia z obszaru ochrony danych osobowych,
 • jak rozpoznać, kiedy dane są „osobowe”,
 • kiedy i jakie dane osobowe można zbierać,
 • specyfika przetwarzania danych osobowych w organizacji,
 • źródła zagrożeń dla danych osobowych w organizacji,
 • zasady ochrony informacji w organizacji,
 • jak i jakich informacji udzielać osobom, których dane się przetwarza,
 • jak postępować w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
 • odpowiedzialność za nieprzestrzeganie ustawy.

Test zdobytej wiedzy

 • Szkolenie kończy test wielokrotnego wyboru, składający się z pięciu pytań losowanych z puli 100. Do zaliczenia testu wymagana jest poprawna odpowiedź na co najmniej cztery pytania.
 • Każda nieudana próba zaliczenia testu zmusza uczestnika szkolenia do ponownego przejścia całego e-szkolenia.
 • Szacunkowy czas potrzebny do ukończenia szkolenia to ok. 60 minut.
 • Każdy uczestnik szkolenia, po zaliczeniu testu, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
Bezpłatna kalkulacja

Szkolimy administratorów i pracowników zarówno w formule szkoleń otwartych jak i zamkniętych. Uzupełnieniem naszej oferty szkoleniowej jest e-learning.

Z e-szkolenia “kompas” skorzystali m.in.:

Niejako przy okazji, szkolenie z ODO możemy znacznie rozszerzyć prezentując tematykę bezpieczeństwa informacji. W szkoleniu mogą się znaleźć konkretne cytaty i odniesienia do szczegółowych regulacji (instrukcji, regulaminów i procedur) obowiązujących w Państwa organizacji. Przygotowaniem treści szkolenia zajmuje się ekspert bezpieczeństwa informacji ściśle współpracując z prawnikiem.

Szkolenie z bezpieczeństwa informacji może obejmować

 • podstawowe zasady bezpieczeństwa,
 • co chronimy i przed czym,
 • klasyfikacja informacji,
 • regulacje w podmiocie dotyczące ochrony informacji,
 • dane osobowe,
 • systemy informatyczne,
 • incydenty bezpieczeństwa,
 • ciągłość działania.

Przygotowane szkolenie, możemy zaimplementować na naszej platformie e-learningowej (zintegrowanej z aplikacją ODO Nawigator), lub przekazać je Państwu w formie paczki SCORM.

Szkolenia dedykowane wydatnie poprawiają bezpieczeństwo danych osobowych.

Bezpłatna kalkulacja

-

Nasze szkolenia

Dla inspektorów (otwarte)

Dla pracowników (zamknięte)

Dla pracowników (e-learning)