Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Dokładnie dopasowane
dodatkowo bezpieczeństwo informacji

Dedykowane e-szkolenie

Rekomendujemy szkolenia dedykowane, tworzone specjalnie dla konkretnego podmiotu, omawiające zakres i sposób przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych. Uwzględniające specyfikę oraz wskazujące zagrożenia, dostarczające wskazówek i zapoznające uczestników z konkretnymi procedurami minimalizującymi ryzyko.

Takie szkolenia pozwalają najpełniej zabezpieczyć dane osobowe, któremu to bezpieczeństwu najczęściej zagraża nieświadomy ryzyka pracownik.

Zapytaj o ofertę

Wraz ze szkoleniem uczestnicy otrzymują poradnik "Zasady ochrony danych osobowych".

Może obejmować następujące zagadnienia:

 • regulacje prawne ochrony danych osobowych,
 • pojęcia z obszaru ochrony danych osobowych,
 • jak rozpoznać, kiedy dane są „osobowe”,
 • kiedy i jakie dane osobowe można zbierać,
 • specyfika przetwarzania danych osobowych w organizacji,
 • źródła zagrożeń dla danych osobowych w organizacji,
 • zasady ochrony informacji w organizacji,
 • jak i jakich informacji udzielać osobom, których dane się przetwarza,
 • jak postępować w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
 • odpowiedzialność za nieprzestrzeganie ustawy.

Test zdobytej wiedzy

 • Szkolenie kończy test wielokrotnego wyboru, składający się z pięciu pytań losowanych z puli 100. Do zaliczenia testu wymagana jest poprawna odpowiedź na co najmniej cztery pytania.
 • Każda nieudana próba zaliczenia testu zmusza uczestnika szkolenia do ponownego przejścia całego e-szkolenia.
 • Szacunkowy czas potrzebny do ukończenia szkolenia to ok. 60 minut.
 • Każdy uczestnik szkolenia, po zaliczeniu testu, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
Zapytaj o ofertę

Szkolimy administratorów i pracowników zarówno w formule szkoleń otwartych jak i zamkniętych. Uzupełnieniem naszej oferty szkoleniowej jest e-learning.

Z e-szkolenia “kompas” skorzystali m.in.:

Niejako przy okazji, szkolenie z ODO możemy znacznie rozszerzyć prezentując tematykę bezpieczeństwa informacji. W szkoleniu mogą się znaleźć konkretne cytaty i odniesienia do szczegółowych regulacji (instrukcji, regulaminów i procedur) obowiązujących w Państwa organizacji. Przygotowaniem treści szkolenia zajmuje się ekspert bezpieczeństwa informacji ściśle współpracując z prawnikiem.

Szkolenie z bezpieczeństwa informacji może obejmować

 • podstawowe zasady bezpieczeństwa,
 • co chronimy i przed czym,
 • klasyfikacja informacji,
 • regulacje w podmiocie dotyczące ochrony informacji,
 • dane osobowe,
 • systemy informatyczne,
 • incydenty bezpieczeństwa,
 • ciągłość działania.

Przygotowane szkolenie, możemy zaimplementować na naszej platformie e-learningowej (zintegrowanej z aplikacją ODO Nawigator), lub przekazać je Państwu w formie paczki SCORM.

Szkolenia dedykowane wydatnie poprawiają bezpieczeństwo danych osobowych.

Zapytaj o ofertę

-

Nasze szkolenia