Dokładnie dopasowane
dodatkowo bezpieczeństwo informacji

Dedykowane e-szkolenie

Rekomendujemy szkolenia dedykowane, tworzone specjalnie dla konkretnego podmiotu, omawiające zakres i sposób przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych. Uwzględniające specyfikę oraz wskazujące zagrożenia, dostarczające wskazówek i zapoznające uczestników z konkretnymi procedurami minimalizującymi ryzyko.

Takie szkolenia pozwalają najpełniej zabezpieczyć dane osobowe, któremu to bezpieczeństwu najczęściej zagraża nieświadomy ryzyka pracownik.

Zapytaj o ofertę

Wraz ze szkoleniem uczestnicy otrzymują poradnik "Zasady ochrony danych osobowych".

Może obejmować następujące zagadnienia:

Test zdobytej wiedzy

Zapytaj o ofertę

Szkolimy administratorów i pracowników zarówno w formule szkoleń otwartych jak i zamkniętych. Uzupełnieniem naszej oferty szkoleniowej jest e-learning.

Z e-szkolenia skorzystali m.in.:

Niejako przy okazji, szkolenie z ODO możemy znacznie rozszerzyć prezentując tematykę bezpieczeństwa informacji. W szkoleniu mogą się znaleźć konkretne cytaty i odniesienia do szczegółowych regulacji (instrukcji, regulaminów i procedur) obowiązujących w Państwa organizacji. Przygotowaniem treści szkolenia zajmuje się ekspert bezpieczeństwa informacji ściśle współpracując z prawnikiem.

Szkolenie z bezpieczeństwa informacji może obejmować

Przygotowane szkolenie, możemy zaimplementować na naszej platformie e-learningowej (zintegrowanej z aplikacją ODO Nawigator), lub przekazać je Państwu w formie paczki SCORM.

Szkolenia dedykowane wydatnie poprawiają bezpieczeństwo danych osobowych.

Zapytaj o ofertę

Marcin Kuźniak Dodatkowych informacji udzieli Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 665
oferty@odo24.pl

Nasza platforma

szkoleń e-learningowych jest zintegrowana z aplikacją ODO Nawigator, służącą do zarządzania systemem ochrony danych osobowych. Dzięki tej integracji uzyskujemy wyjątkowo wydajny mechanizm przydzielania szkoleń poszczególnym pracownikom, weryfikację zdawalności testu, oraz automatyczne rozsyłanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, a także nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych za pomocą przysłowiowego „jednego kliknięcia”.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (nr 2.14/00086/2014).