W jakim terminie administrator danych jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wniosek w trybie art. 15 ust. 3 RODO?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Złożyłem wniosek o przesłanie kopii mojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora. W jakim terminie powinienem dostać skan potwierdzający moją zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Czy przepisy RODO przewidują jakiś termin na udzielenie informacji?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO. Żądanie dotyczące przesłania skanu/kopii udzielonej zgody jest żądaniem z art. 15 ust. 3 RODO, zatem osoba, której dane dotyczą, powinna otrzymać informację w terminie miesiąca od złożenia żądania.

-
4.64/5 (42) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu