W jakim terminie administrator danych jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wniosek w trybie art. 15 ust. 3 RODO?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Złożyłem wniosek o przesłanie kopii mojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora. W jakim terminie powinienem dostać skan potwierdzający moją zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Czy przepisy RODO przewidują jakiś termin na udzielenie informacji?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO. Żądanie dotyczące przesłania skanu/kopii udzielonej zgody jest żądaniem z art. 15 ust. 3 RODO, zatem osoba, której dane dotyczą, powinna otrzymać informację w terminie miesiąca od złożenia żądania. Art. 12 ust. 3 zd. 2 RODO przewiduje ponadto, że w razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

-
4.64/5 (42) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej