Na czym polega anonimizacja dokumentów?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

To proces polegający na przekształceniu danych osobowych, w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej czy możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub w przypadku, kiedy można tego dokonać jedynie niewspółmiernie dużym nakładem czasu, kosztów i sił.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Przykładem anonimizacji dokumentu w wersji papierowej jest nic innego niż zwykłe zamalowanie np. czarnym, nieprzezroczystym flamastrem danych osobowych lub wykonanie kserokopii naklejając zwykłą karteczkę zasłaniającą te dane , w taki sposób by kopia już ich nie zawierała. W przypadku anonimizacji dokumentu w wersji elektronicznej wystarczy stworzyć kopie dokumentu z usuniętymi danymi osobowymi.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu