Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Na czym polega anonimizacja dokumentów?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Anonimizacja dokumentów to proces polegający na przekształceniu danych osobowych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej czy możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo w taki sposób, że można tego dokonać jedynie niewspółmiernie dużym nakładem czasu, kosztów i sił.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Przykładem anonimizacji dokumentu w wersji papierowej jest zwykłe zamalowanie danych osobowych np. czarnym, nieprzezroczystym flamastrem lub wykonanie kserokopii z naklejoną kartką zasłaniającą te dane w taki sposób, by kopia już ich nie zawierała. w przypadku anonimizacji dokumentu w wersji elektronicznej wystarczy stworzyć kopię dokumentu z usuniętymi danymi osobowymi.

-
4.49/5 (43) 1
-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu