Kto jest administratorem danych osobowych członków stowarzyszenia oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych członków stowarzyszenia?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy administratorem danych osobowych członków stowarzyszenia jest prezes tego stowarzyszenia? Chodzi o stowarzyszenie zwykłe, prowadzone na podstawie art. 40a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Wykaz jest prowadzony przez starostę. Jako stowarzyszenie jest zarejestrowany klub sportowy, którego główną działalnością są zajęcia sportowe, zawody itp. Jaka jest podstawa przetwarzania danych członków tego klubu sportowego? Czy każdy członek klubu – np. jako osoba wchodząca w skład drużyny lub biorąca udział w zawodach – musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci wizerunku (zdjęcia z treningów i zawodów na stronie gminnego ośrodka sportu i rekreacji ) oraz na upublicznianie imienia i nazwiska?

ODPOWIEDŹ

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO administratorem danych osobowych może być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W rozumieniu przepisów RODO administratorem danych w opisanej sytuacji będzie zatem stowarzyszenie – klub sportowy. Administratorem nie będzie zaś sam prezes stowarzyszenia, ponieważ jest on członkiem organu – zarządu, który jest uprawniony do reprezentacji stowarzyszenia.

Dane osobowe członków stowarzyszenia co do zasady będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d RODO dla danych osobowych szczególnej kategorii, zaś dla pozostałych danych osobowych właściwe podstawy znajdują się w art. 6 ust. 1 lit. a – f RODO.

Jeśli zaś chodzi o publikowanie wizerunków członków stowarzyszenia oraz ich imion i nazwisk – czy to na stronach internetowych, czy też np. w siedzibie klubu – należy odebrać zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO na taki cel przetwarzania. Jednocześnie należy pamiętać o zgodzie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub o wyjątku z ust. 2 tego przepisu prawa.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej