Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Kim jest inspektor ochrony danych (IOD)?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Inspektor ochrony danych to osoba wyznaczona przez administratora danych osobowych m.in. do informowania go i jego pracowników o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych i doradzania im w tej sprawie, monitorowania przestrzegania tych przepisów, udzielania zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, monitorowania wykonania tej oceny, a także współpracy i pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Inspektor ochrony danych to najważniejsza osoba w organizacji, jeśli chodzi o dane osobowe. Informuje, doradza i szkoli administratora danych osobowych oraz jego pracowników. Przeprowadza audyty i na bieżąco ocenia zgodność organizacji z RODO, wskazując pola do poprawy. W razie potrzeby jest punktem kontaktowym – zarówno dla UODO, jak i dla osób, których dane przetwarza administrator.

-
4.58/5 (40) 1
-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu