Kim jest inspektor ochrony danych (IOD)?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

IOD to osoba wyznaczona przez Administratora Danych Osobowych m.in. do informowania go i jego pracowników o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych, doradzania i monitorowania przestrzegania tych przepisów, udzielania zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, monitorowania wykonania tej ocen, a także współpracy i pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

IOD to najważniejsza osoba w organizacji, jeśli chodzi o dane osobowe. Informuje, doradza i szkoli administratora i jego pracowników. Przeprowadza audyty i na bieżąco ocenia zgodność organizacji z RODO, wskazując pola do poprawy. W razie potrzeby jest punktem kontaktowym – zarówno dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i dla osób, których dane przetwarzamy.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu