Kim jest administrator danych osobowych (ADO)?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

ADO oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

ADO to podmiot, który przetwarza nasze dane osobowe, wykorzystując je we własnych celach. W przypadku, gdy uznamy, że nasze dane są w sposób niewłaściwy przetwarzane przez ADO lub dane są nieaktualne, możemy prawo ich aktualizacji bądź zażądania zaprzestania ich przetwarzania. Zgodnie z RODO administratorem danych osobowych nie jest osoba, która przetwarza dane w celach osobistych lub domowych np. kolega, któremu daliśmy nasz numer telefonu czy adres mailowy jak również ciocia, której co roku wysyłamy list polecony na urodziny.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu