Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Jakie są kary za naruszenie RODO?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Administrator danych, który naruszył RODO, podlega odpowiedzialności prawnoadministracyjnej (decyzje Prezesa UODO mogą obejmować kary pieniężne, a także różnego rodzaju nakazy mające na celu zapewnienie zgodności z RODO) oraz cywilnej (osoba, której dane dotyczą, ma prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową wynikłą z naruszenia RODO). Ponadto każda osoba, która nielegalnie przetwarza dane osobowe lub udaremnia przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych, podlega odpowiedzialności karnej, przewidzianej ustawą o ochronie danych osobowych. Ostatnim rodzajem odpowiedzialności jest odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika naruszającego zasady ochrony danych osobowych. Pracownik, który dopuścił się tego typu naruszeń, podlega upomnieniu, naganie lub nawet zwolnieniu z własnej winy.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Prezes UODO może nałożyć karę pieniężną do 20 mln euro lub 4% obrotu za najpoważniejsze naruszenia, m.in. zasad przetwarzania danych, praw osób, których dane dotyczą, lub niestosowanie się do nakazów organu nadzorczego, a za pozostałe naruszenia – do 10 mln euro lub 2% obrotu, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Poza karami pieniężnymi Prezes UODO może wydawać nakazy związane z przywróceniem zgodności z RODO, a nawet nakazać ograniczenie przetwarzania wyłącznie do przechowywania, co może zatamować proces biznesowy i być bardziej dotkliwe niż kara pieniężna. Ponadto pracownik, który narusza RODO, powinien liczyć się także z odpowiedzialnością odszkodowawczą w przypadku pozwu, karną w przypadku zawiadomienia do prokuratury lub dyscyplinarną w przypadku niestosowania się do wewnętrznych polityk i procedur.

-
4.48/5 (52) 1
-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu