Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Jakie dane osobowe pracodawca może pozyskiwać od świadków wypadku przy pracy?

SZCZEGÓŁOWE PYTANIE

Jakie dane osobowe pracodawca może pozyskiwać od świadków wypadku przy pracy? Czy – zgodnie z zasadą minimalizacji danych – dane świadków wypadku muszą sprowadzać się jedynie do imienia, nazwiska i adresu zamieszkania?

ODPOWIEDŹ

Przepisy dotyczące dokumentacji powypadkowej nie regulują zakresu danych osobowych, jakie można pozyskać od świadka wypadku przy pracy. Z uwagi na to, że dane osobowe świadka wypadku mogą być wykorzystane następnie na potrzeby postępowania sądowego, zasadne jest posiłkowanie się art. 262 Kodeksu postępowania cywilnego, z którego wynika, że aby sąd mógł wezwać osobę fizyczną na rozprawę, potrzebuje jej danych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Taki zakres danych osobowych będzie zatem niezbędny, aby osoba mogła zostać wezwana na świadka w celu złożenia zeznań (w ramach zarówno postępowania powypadkowego, jak i ewentualnego postępowania sądowego). Respektowana jest przy tym zasada minimalizacji danych osobowych z art. 5 ust. 1 lit. c RODO, z której wynika, że dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

-
4.56/5 (41) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu