Jakie dane osobowe pracodawca może pozyskiwać od świadków wypadku przy pracy?

SZCZEGÓŁOWE PYTANIE

Jakie dane osobowe pracodawca może pozyskiwać od świadków wypadku przy pracy? Czy – zgodnie z zasadą minimalizacji danych – dane świadków wypadku muszą sprowadzać się jedynie do imienia, nazwiska i adresu zamieszkania?

ODPOWIEDŹ

Przepisy dotyczące dokumentacji powypadkowej nie regulują zakresu danych osobowych, jakie można pozyskać od świadka wypadku przy pracy. Z uwagi na to, że dane osobowe świadka wypadku mogą być wykorzystane następnie na potrzeby postępowania sądowego, zasadne jest posiłkowanie się art. 262 Kodeksu postępowania cywilnego, z którego wynika, że aby sąd mógł wezwać osobę fizyczną na rozprawę, potrzebuje jej danych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Taki zakres danych osobowych będzie zatem niezbędny, aby osoba mogła zostać wezwana na świadka w celu złożenia zeznań (w ramach zarówno postępowania powypadkowego, jak i ewentualnego postępowania sądowego). Respektowana jest przy tym zasada minimalizacji danych osobowych z art. 5 ust. 1 lit. c RODO, z której wynika, że dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

-
4.56/5 (41) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej