Jakie dane osobowe powinna zawierać umowa zlecenia? A jakich nie może zawierać?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Jakie dane osobowe powinna zawierać umowa zlecenia zawierana z osobą fizyczną, a jakie dane nie mogą się na niej znaleźć? Czy numer dowodu osobistego jest koniczny?

ODPOWIEDŹ

Przepisy RODO nie wskazują w żadnym artykule jakie dane osobowe w konkretnym celu przetwarzania administrator może przetwarzać lub jakich nie może. W tym zakresie decyzja należy do administratora danych, albowiem to on ustala jakie dane osobowe są mu niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Obowiązkiem administratora danych jest przestrzeganie przepisów RODO w tym również zasad RODO wymienionych w art. 5 RODO. Do jednej z tych zasad zalicza się zasadę minimalizacji danych osobowych wskazującą, że dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane - art. 5 ust. 1 lit. c RODO.

W zakresie zatem zadanego pytania, o tym jakie dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy zlecenia będzie decydował każdorazowo administrator danych. Powinny one jednoznacznie identyfikować osobę fizyczną, z którą umową jest zawierana. W niektórych przypadkach za adekwatne będzie wpisanie w komparycji umowy danych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i numer dowodu osobistego, zaś w niektórych np. numer dowodu osobistego może być uznany za daną osobą nadmiarową. Wszystko będzie zależne od tego w jakim celu administrator będzie przetwarzał te dane, a inaczej rzecz ujmując czy np. numer dowodu osobistego jest mu niezbędny do zawarcia takiej umowy. Jeśli tak, wówczas taka dana osoba nie będzie uznana za nadmiarową.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej