Jaki status posiada Społeczna Komisja Mieszkaniowa?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Kwestia dotyczy osób będących w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołanej do pracy Zarządzeniem Burmistrza. Czy słuszne jest uznanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej za samodzielnego Administrator danych? Czy Komisja działa z ramienia Burmistrza czy może samodzielnie wykonuje zadania określone przepisami prawa? Czy Burmistrz powinien upoważnić do przetwarzania danych członków Społecznej Komisji? Czy powinien to zrobić w stosunku do wszystkich członków, czy wyłącznie swoich przedstawicieli?

ODPOWIEDŹ

Społeczna komisja mieszkaniowa nie będzie stanowiła niezależnego administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO. Społeczna komisja mieszkaniowa to zespół/organ opiniodawczy i/lub doradczy wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nie stanowi ona niezależnego administratora danych samodzielnie ustalającego cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W tym wypadku Komisję należy traktować jak organ, który pełni tzw. kontrolę społeczną. Członkowie komisji ze względu na to, że są powoływani przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta powinni posiadać upoważnienie nadane przez te osoby do przetwarzania danych osobowych oraz powinno zostać od nich odebrane oświadczenie o zachowaniu w poufności/tajemnicy zarówno w zakresie ujawnionych im danych osobowych jak i w zakresie wszelkich innych informacji, do których będą mieli dostęp w ramach rozpatrywania wniosków.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej