Jak wygląda kontrola inspektora UODO?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przez podmiot kontrolowany przepisów o ochronie danych osobowych oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń. Czynności kontrolne „na miejscu” są dokonywane w siedzibie kontrolowanego podmiotu oraz w innym miejscu (np. jednostkach organizacyjnych) wskazanym jako obszar przetwarzania danych osobowych. Kontroli poddawane są zarówno podmioty z sektora publicznego jak i podmioty prywatne, które powinny stosować zasady przetwarzania danych osobowych. Kontrola kończy się sporządzeniem i podpisaniem protokołu.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Większość kontroli Prezesa UODO jest wynikiem złożonej skargi na przetwarzanie danych, jednak występują też liczne sprawdzenia z urzędu konkretnych branży. Przepisy RODO nie określają czasu kontroli. Z doświadczenia możemy powiedzieć, że kontrola Prezesa UODO może trwać od jednego dnia nawet do tygodnia. Na długość kontroli wpływa jej zakres przedmiotowy (czy jest to kontrola całej organizacji czy tylko wybranego działu/zagadnienia) oraz złożoność prowadzonej działalności z punktu widzenia procesów przetwarzania danych osobowych.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu