Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Jak długo możemy przetwarzać czyjeś dane osobowe?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne m.in. tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że zażąda usunięcia dotyczących jej danych. Zgoda ta może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Dane osoby można przetwarzać tak długo, jak długo istnieje cel przetwarzania tych danych, lub do momentu, kiedy ta osoba nie zażąda zaprzestania ich przetwarzania. Dobrym przykładem są dane zbierane od potencjalnych przyszłych pracowników. Jeśli CV są zbierane w celu rekrutacji, dane należy usunąć niedługo po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, chyba że jest możliwość zmiany lub kwestionowania wyników rekrutacji albo kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w celach przyszłych rekrutacji.

-
4.39/5 (44) 1
-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu