Jak długo możemy przetwarzać czyjeś dane osobowe?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne między innymi tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. Zgoda ta może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Dane osoby możemy przetwarzać tak długo, jak długo istnieje cel przetwarzania tych danych lub do momentu, kiedy osoba nie zażąda zaprzestania ich przetwarzania. Dobrym przykładem są dane zbierane od potencjalnych przyszłych pracowników. Jeśli CV zbierane są w celu rekrutacji, dane należy usunąć niedługo po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, chyba że istnieje możliwość zmiany lub kwestionowania wyników rekrutacji, lub kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w celach przyszłych rekrutacji.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu