Czym zajmuje się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

W ramach zadań nadanych przez RODO, Prezes UODO to główny organ państwowy zajmujący się ochroną danych osobowych. W ramach zadań nadanych przez art. 57 RODO, organ ten m.in.: monitoruje i egzekwuje stosowanie RODO; upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem oraz rozumienie tych zjawisk; doradza, parlamentowi narodowemu, rządowi oraz innym instytucjom i organom w sprawach dotyczących ochrony danych, rozpatruje skargi wniesione przez osobę, której dane dotyczą, lub przez podmiot, organizację lub zrzeszenie; prowadzi postępowania w sprawie stosowania RODO, wydaje decyzje, a jeśli to jest to proporcjonalne – nakłada i ustala wysokość administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia RODO.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Prezes UODO to z jednej strony szef urzędu dysponującego inspektorami którzy mogą do nas zawitać z kontrolą, a także urzędu, który prowadzi postępowania i nakłada kary za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Z drugiej strony to instytucja, do której zgłaszamy powołanie inspektora ochrony danych, raportujemy incydenty, a także z którą konsultujemy wątpliwości w zakresie ochrony danych. Poza powyższymi funkcjami Prezes UODO również szkoli i edukuje zarówno osoby, których dane są przetwarzane jak i podmioty je przetwarzające. Do Prezesa UODO również możemy zgłaszać się, jeśli sądzimy, że nasze dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. W jednym zdaniu Prezes UODO to państwowy strażnik przetwarzania danych osobowych.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu