Czym zajmuje się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Prezes UODO to główny organ państwowy zajmujący się ochroną danych osobowych. W ramach zadań nadanych przez art. 57 RODO organ ten m.in.: monitoruje i egzekwuje stosowanie RODO; upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem oraz rozumienie tych zjawisk; doradza parlamentowi narodowemu, rządowi oraz innym instytucjom i organom w sprawach dotyczących ochrony danych, rozpatruje skargi wniesione przez osobę, której dane dotyczą, lub przez podmiot, organizację lub zrzeszenie; prowadzi postępowania w sprawie stosowania RODO, wydaje decyzje, a jeśli jest to proporcjonalne – ustala wysokość administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia RODO i je nakłada.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Prezes UODO to z jednej strony szef urzędu – dysponuje on inspektorami, którzy mogą skontrolować organizację, prowadzi postępowania i nakłada kary za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Z drugiej strony to instytucja, do której organizacja zgłasza powołanie inspektora ochrony danych, raportuje incydenty, a także z którą konsultuje wątpliwości w zakresie ochrony danych. Poza tymi funkcjami Prezes UODO szkoli i edukuje zarówno osoby, których dane są przetwarzane, jak i podmioty je przetwarzające. Do Prezesa UODO może zgłosić się również każdy, kto sądzi, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Jednym zdaniem: Prezes UODO to państwowy strażnik przetwarzania danych osobowych.

-
4.55/5 (49) 1
-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej