Czy zespół powypadkowy ustalający przyczyny wypadku w pracy może zwrócić się do lekarza w celu określenia ciężkości urazu osoby poszkodowanej? Czy niezbędna jest zgoda osoby poszkodowanej na uzyskanie jej danych osobowych dot. zdrowia?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Zespół powypadkowy ustalający przyczyny wypadku w pracy chce zwrócić się z pytaniem do lekarza w celu określenia ciężkości urazu poszkodowanego. Jest to konieczne w celu zaklasyfikowania wypadku tzn. czy jest to wypadek ciężki czy lekki. Czy zgodnie z RODO zespół może wystosować takie zapytanie, a jeżeli tak to jaka podstawę prawna przyjąć w tym celu oraz czy jest potrzebna zgoda poszkodowanego na zadanie takiego pytania?

ODPOWIEDŹ

Administrator danych może wystąpić z wnioskiem do drugiego administratora danych osobowych o udostępnienie danych osobowych osoby fizycznej, o ile posiada podstawę prawną i faktyczną do uzyskania takiej informacji.

W opisanym przypadku zespół powypadkowy będzie posiadał podstawę prawną do tego, aby wstąpić do lekarza (tu: szpitala, przychodni lub lekarza prowadzącego prywatną praktykę) z wnioskiem o udostępnienie informacji dot. sklasyfikowania wypadku. Podstawa prawna dająca zespołowi powypadkowemu prawo do uzyskania takiej informacji to par. 7 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Ani podmiot, który występuje z wnioskiem, ani też podmiot, który udostępni dane osobowe nie będzie w tym zakresie zobowiązany do tego, aby uzyskać zgodę od osoby, której dane dotyczą.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej