Czy zaznaczenie przez pracownika w systemie CRM informacji, że osoba wyraziła zgodę na przesłanie oferty handlowej jest wystarczające?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Podczas pierwszego kontaktu i realizacji obowiązku informacyjnego w myśl art. 14 RODO, uzyskaliśmy również zgodę na przedstawienie oferty. Czy taka rozmowa musi być nagrywana czy wystarczające jest zaznaczenie przez pracownika np. w CRM informacji, iż klient wyraził zgodę na przedstawienie oferty?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie (zasada rozliczalności). Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

W przypadku zgód obieranych telefonicznie najczęstszą stosowaną formą jest nagrywanie rozmowy, albowiem nagranie będzie stanowiło dla administratora dowód i będzie dawało możliwość wykazania, że osoba, której dane dotyczą taką zgodę rzeczywiście wyraziła. Samo zaznaczenie przez pracownika w CRM informacji o wyrażeniu zgody może zostać ocenione jako niewystarczające celem wykazania, że zgoda rzeczywiście została wyrażona. Rekomendowane będzie zatem nagrywanie rozmów, o ile zgody są odbierane w tej formie lub poprzez drogę mailową - elektroniczną. Będzie to stanowiło zabezpieczenie dla administratora danych.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej