Czy zamieszczając dane służbowe pracowników na stronie internetowej, pracodawca przekazuje dane do państw trzecich?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy w sytuacji gdy administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ale na swojej stronie internetowej udostępnia dane kontaktowe niektórych swoich pracowników (imię, nazwisko, stanowisko oraz służbowy numer telefonu i adres poczty elektronicznej), prawidłowym działaniem byłoby napisanie w klauzuli informacyjnej dla pracowników: „Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli państw poza Unią Europejską, z wyjątkiem udostępnionych na stronie internetowej danych kontaktowych (imię, nazwisko, stanowisko oraz służbowy numer telefonu i adres poczty elektronicznej)”?

ODPOWIEDŹ

Dane osobowe pracowników w postaci ich imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu, służbowego adresu e-mail oraz zajmowanego stanowiska stanowią tzw. dane służbowe, które mają charakter ściśle zawodowy. Nie są one traktowane jako dane prywatne osoby fizycznej.

Oznacza to, że pracodawca jest uprawniony do tego, aby takie dane zamieścić np. na stronie internetowej bez uzyskiwania oddzielnej zgody pracownika na taki właśnie cel przetwarzania danych. Umieszczając takie dane na stronie internetowej pracodawcy, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy serwery lub firma hostingowa, która obsługuje stronę internetową, znajdują się na terytorium państwa trzeciego. Jeśli tak, to należy umieścić taką informację w ramach klauzuli informacyjnej dla pracowników. Jeśli zaś są one na terytorium Unii Europejskiej, to nie ma takiej konieczności – wystarczająca będzie informacja o nieprzekazywaniu danych do państw trzecich.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej