Czy z osobą zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej należy zawrzeć umowę powierzenia?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Jeśli osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne wykonują swoje zadania na terenie placówki zdrowia, przetwarzają dane pacjentów na terenie ADO i w celu, jaki wyznaczył ADO, to czy konieczne jest podpisywanie z takimi osobami umowy powierzenia? Czy nie wystarczy, że ADO nada tym osobom uprawnienia do przetwarzania danych i osoby te podpiszą oświadczenia o poufności?

ODPOWIEDŹ

Jeśli administrator danych zatrudnia osoby fizyczne na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa-zlecenie itd.), to powinien traktować te osoby jak pozostałych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i nadać im upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Jeśli jednak osoby te prowadzą swoje jednoosobowe działalności gospodarcze, a przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych, to powinny czynić to na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. Jest to bowiem już relacja między dwoma przedsiębiorcami.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej