Czy w Zarządzeniach Burmistrza miasta i gminy oraz Uchwałach Rady Miejskiej - mogą znajdować się dane osobowe osób nie pełniących funkcji publicznych?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy w Zarządzeniach Burmistrza miasta i gminy oraz Uchwałach Rady Miejskiej - publikowanych na stronie BIP Urzędu - mogą znajdować się dane osobowe osób nie pełniących funkcji publicznych? Przykładem jest Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za 2016 r. z tytułu użytkowania wieczystego. Na podst. art. 74 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami - na wniosek użytkownika wieczystego - udziela się 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2016 r z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. W treść zostało wpisane imię i nazwisko użytkownika wieczystego, nr oraz obręb nieruchomości oraz wysokość opłaty po zastosowaniu 50 % bonifikaty. Czy zasadnie?

ODPOWIEDŹ

W pierwszej kolejności należy wskazać na treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego I OSK 620/12 - orzeczenie to wskazuje na to, że uchwały rad gmin ogłaszane w BIP nie mogą zawierać danych osobowych osób niepełniących funkcji publicznych, chyba że wyrażą one zgodę na taką publikację.

Orzeczenie to choć zostało wydane pod rządami uprzedniej ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku pozostaje nadal aktualne i w ocenie autora należy się do niego stosować. Zatem bazując na powyższym orzeczeniu dane osobowe użytkownika wieczystego powinny podlegać anonimizacji na potrzeby publikacji zarządzeń lub uchwał w BIP.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej