Czy w ramach realizacji obowiązku informacyjnego trzeba podawać Inspektora Danych Osobowych z imienia i nazwiska ?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy w ramach realizacji obowiązku informacyjnego trzeba podawać Inspektora Danych Osobowych z imienia i nazwiska? Czy wystarczające jest wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail? Jaka forma jest poprawna?

ODPOWIEDŹ

W ramach treści obowiązku informacyjnego art. 13 i 14 RODO oraz w innych uzasadnionych przypadkach administrator danych jest zobowiązany podać "dane kontaktowe" IOD, jeśli jest on wyznaczony. Należy to pojęcie rozumieć jako dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z IOD np. numer telefonu, adres e-mail. Nie ma konieczności (obowiązku) podawania bardziej szczegółowych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko.

Takie stanowisko zostało również potwierdzone w doktrynie - komentarz z 2018 roku do RODO pod red. dr. Marleny Sakowskiej-Baryły:

"W ramach obowiązku informacyjnego mają być także podawane dane kontaktowe inspektora ochrony danych – rzecz jasna wówczas, gdy administrator go wyznaczył. w odniesieniu do zakresu pojęcia "dane kontaktowe" inspektora ochrony danych, warto sięgnąć do Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących inspektorów ochrony danych ("DPO") (WP 243), z których wynika, że takie dane powinny zawierać informacje umożliwiające osobom, których dane dotyczą, i organom nadzorczym nawiązanie kontaktu w łatwy sposób. Należą do nich: adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, dedykowany adres e-mail, a gdy to właściwe, powinny również zostać udostępnione inne środki komunikacji dla ogółu społeczeństwa, np. dedykowana infolinia, formularz kontaktowy z inspektorem na stronie internetowej organizacji. Wydaje się to uzasadnione, zwłaszcza że zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO. Nie sposób zapewnić realizacji takiego kontaktu w przypadku, gdy podmiot danych nie ma możliwości uzyskania danych kontaktowych inspektora, do którego chce się zwrócić.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej