Czy w obowiązku informacyjnym należy wskazać wszystkie prawa przysługujące osobie fizycznej, czy tylko te, które rzeczywiście osobie przysługują?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Jakie prawa osób powinny zostać zawarte w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez jednostkę samorządu terytorialnego? Czy powinniśmy wpisać tylko te, które możemy spełnić? Jakich nie możemy spełnić?

ODPOWIEDŹ

Opierając się na literalnej wykładni art. 13 ust. 2 lit. c oraz e RODO, administrator informuje o: prawie dostępu do danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Dodatkowo administrator powinien pouczyć osobę, której dane dotyczą o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W żadnym z przywołanych przepisów, RODO nie uzależnia podania informacji o określonym prawie, od faktycznych podstaw jego realizacji – tak jak czyni to w art. 6 ust. 2 lit d RODO, gdzie wprost wskazano, że o prawie do cofnięcia zgody należy pouczyć jedynie, że podstawę prawną przetwarzania stanowi jedynie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Oznacza to, że administrator powinien poinformować o wszelkich prawach wymienionych w art. 13 ust. 2 lit. c oraz e RODO (odpowiednio art. 14 ust. 2 lit. c oraz e RODO.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej