Zapraszamy na cykl bezpłatnych webinarów: cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo IT, analiza ryzyka   Więcej

Czy w obowiązku informacyjnym należy wskazać wszystkie prawa przysługujące osobie fizycznej, czy tylko te, które rzeczywiście osobie przysługują?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Jakie prawa osób powinny zostać zawarte w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez jednostkę samorządu terytorialnego? Czy powinniśmy wpisać tylko te, które możemy spełnić? Jakich nie możemy spełnić?

ODPOWIEDŹ

W treści obowiązku informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO należy podać tylko te prawa, które rzeczywiście osobie fizycznej przysługują. Nie należy wskazywać uprawnień, z których osoba fizyczna nie może skorzystać. w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO z całą pewnością wyłączone zostaje uprawnienie z art. 21 RODO – prawo do złożenia sprzeciwu, art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych oraz art. 7 ust. 3 RODO – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Jako przysługujące uprawnienia należy wskazać: art. 15 RODO – prawo dostępu do danych, art. 16 RODO – prawo do sprostowania danych, art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych i art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu