Czy w kwestionariuszu osobowym pracodawca może przetwarzać dane osobowe dotyczące obywatelstwa?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Chcielibyśmy zatrudnić cudzoziemca do naszej firmy na umowę o pracę. Czy w kwestionariuszu osobowym mogę poprosić cudzoziemca o podanie obywatelstwa? Czy nie ma przeciwwskazań, aby takie dane zbierać? Czy są to już dane osobowe wrażliwe?

ODPOWIEDŹ

Dane osobowe dotyczące obywatelstwa nie są zaliczane do danych osobowych szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO. Obywatelstwo to status osoby wynikający z bycia obywatelem określonego państwa. Reguły dotyczące nabywania lub utraty obywatelstwa polskiego określone są w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 o obywatelstwie polskim. Dane osobowe dotyczące obywatelstwa nie powinny być utożsamiane z danymi ujawniającymi pochodzenie rasowe i etniczne, gdyż są to pojęcia o odmiennym znaczeniu. Dane osobowe dot. obywatelstwa należy uznać za dane osobowe zwykłe. Pracodawca jest uprawniony do żądania od kandydata do pracy podania danych osobowych szczegółowo wymienionych w art. 22 [1] par. 1-3 Kodeksu Pracy. w ramach zawartego w tym przepisie katalogu danych osobowych brak jest wymienionej informacji dot. obywatelstwa.

Niemniej jednak, art. 22[1] par. 4 KP wskazuje, że pracodawca żąda podania innych danych osobowych, niż określone w par. 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Jeśli zatem pracodawca uzna, że taka informacja jest niezbędna do zrealizowania uprawnienia względem kandydata do pracy/pracownika lub jest niezbędna do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, wówczas może taką daną osobową przetwarzać.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej