Czy w danej jednostce organizacyjnej może być zatrudnionych dwóch IOD oraz czy IOD może mieć zastępcę?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy IOD może mieć zastępcę? Czy inspektorem ochrony danych/zastępcą inspektora ochrony danych może być osoba zatrudniona na etat (umowa o pracę)? Czy w danej jednostce organizacyjnej może być zatrudnionych dwóch IOD na 1/2 etatu?

ODPOWIEDŹ

Inspektor danych osobowych zgodnie z art. 11 a ustawy o ochronie danych osobowych może wyznaczyć osobę zastępującą inspektowalub może posiadać powołany zespół ds. ochrony danych osobowych. Powołanie osoby zastępującej IOD lub nawet całego zespołu dla zachowania ciągłości działania jest bardzo dobrym i mile widzianym rozwiązaniem, szczególnie w razie dłuższej nieobecności IOD.

W podmiocie administratora danych osobowych IOD może być jednak tylko jeden. Nie może być dwóch IOD w ramach jednego podmiotu. Inspektor danych osobowych może być zatrudniony w podmiocie administratora danych na 1/2 etatu lub cały etat – decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do administratora danych osobowych. Taka sama zasada dotyczy osoby zastępującej IOD.

Niemniej jednak zakres zadań i kompetencji oraz odpowiedzialności powinien być odmienny dla IOD oraz osoby zastępującej , stąd należy w ramach zawartych umów z IOD i osobą zastępującą IOD wyraźnie odróżnić te dwa stanowiska. Na podstawie art. 11a ust. 3 uodo należy powiadomić Prezesa UODO o wyznaczeniu osoby zastępującej IOD.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej