Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Czy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych może mieć wersję elektroniczną?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych może mieć wersję elektroniczną, z podpisem elektronicznym kwalifikowanym?

ODPOWIEDŹ

Tak. Art. 221b § 3 Kodeksu pracy wymaga pisemnego upoważnienia w przypadku przetwarzania danych szczególnej kategorii (np. o zwolnieniach lekarskich pracowników). Zgodnie zaś z art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Powyższe dotyczy podpisu administratora danych osobowych, bo nadanie upoważnienia jest aktem jednostronnym. Nie ma wymogu, aby np. pracownik potwierdzał jego przyjęcie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

-
4.46/5 (41) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu