Czy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych może mieć wersję elektroniczną?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych może mieć wersję elektroniczną, z podpisem elektronicznym kwalifikowanym?

ODPOWIEDŹ

Tak. Art. 221b § 3 Kodeksu pracy wymaga pisemnego upoważnienia w przypadku przetwarzania danych szczególnej kategorii (np. o zwolnieniach lekarskich pracowników). Zgodnie zaś z art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Powyższe dotyczy podpisu administratora danych osobowych, bo nadanie upoważnienia jest aktem jednostronnym. Nie ma wymogu, aby np. pracownik potwierdzał jego przyjęcie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

-
4.46/5 (41) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu