Czy ubezpieczycielowi można udostępnić nagranie z monitoringu osiedlowego?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Kiedy lokator wchodził do budynku, potknął się, zahaczając o nóżkę, która przytrzymuje drzwi wejściowe na klatkę. Zgłosił on zdarzenie – uszczerbek na zdrowiu – do ubezpieczyciela. Czy możemy udostępnić firmie ubezpieczeniowej nagranie z monitoringu ze zdarzenia? Na nagraniu widać również inne osoby.

ODPOWIEDŹ

O tym, czy i komu udostępnić nagranie z monitoringu, decyduje każdorazowo administrator danych osobowych. Osoba wnioskująca o udostępnienie nagrania (lub podmiot o to wnioskujący) powinna złożyć do administratora danych osobowych wniosek o udostępnienie danych pochodzących z nagrania, podając we wniosku podstawę prawną – przepis prawa, na podstawie którego żąda takiego udostępnienia, lub ewentualnie powinna wykazać interes prawny w uzyskaniu takiego nagrania.

O tym, czy złożony wniosek rozpatrzyć pozytywnie, czy negatywnie, będzie decydował administrator danych osobowych. Należy mieć jednak na uwadze, że jeśli na nagraniu zostały utrwalone wizerunki innych osób fizycznych niż osoba, na której żądanie ubezpieczyciel prowadzi postępowanie, to administrator danych osobowych nie powinien udostępniać danych tych osób. Oznacza to, że tylko w sytuacji, kiedy istnieje techniczna możliwość udostępnienia nagrania, na którym wizerunek pozostałych osób zostanie zanonimizowany, administrator danych może rozważyć taką ewentualność.

-
4.48/5 (40) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej