Czy szkoła może być administratorem danych osobowych klientów, którzy korzystają z zarejestrowanej na jej terenie stacji diagnostyki pojazdów?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Na terenie warsztatów szkolnych jednej ze szkół działa zarejestrowana stacja diagnostyki pojazdów. Wykonywane są tam przeglądy techniczne samochodów. Warsztaty są integralną częścią szkoły. Diagnostami są nauczyciele, którym pomagają uczniowie w ramach nauczania warsztatowego. Kto jest administratorem danych osobowych klientów – czy będzie to szkoła? Jaką podstawę prawną przetwarzania danych osobowych klientów przyjąć?

ODPOWIEDŹ

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO administratorem danych osobowych może być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Z uwagi na to, że stację diagnostyczną mogą prowadzić nie tylko przedsiębiorcy, którzy mają wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, lecz także podmioty niebędące przedsiębiorcami, jak szkoły czy centra kształcenia, w opisanym przypadku administratorem danych osobowych będzie szkoła, reprezentowana przez dyrektora. Jeśli zaś chodzi o podstawę prawną przetwarzania danych osobowych klientów stacji, będzie to art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Z chwilą przyprowadzenia samochodu do stacji klient zawiera z nią bowiem umowę na świadczenie usługi diagnostyki pojazdu.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej