Czy rejestr kategorii czynności przetwarzania powinien być prowadzony odrębnie dla każdego administratora danych czy można prowadzić jeden rejestr zbiorczy?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

W umowie powierzenia przetwarzania danych moja firma występuje często jako podmiot przetwarzający. w wielu umowach jest wymóg prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania. Czy poprawne jest w takiej sytuacji prowadzenie odrębnych rejestrów kategorii czynności przetwarzania dla każdego administratora? Czy taki rejestr powinien być jeden?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych wynika z art. 30 ust. 2 RODO. Co do zasady przepis wskazuje, że należy prowadzić rejestr wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora. Można zatem ten przepis odczytać zarówno w zakresie tego, że administrator powinien prowadzić oddzielne rejestry kategorii czynności przetwarzania w imieniu każdego ADO, jak i też można prowadzić jeden rejestr. w takim przypadku w ramach jednego rejestru należy dokonać podziału kategorii czynności przetwarzania przypisanych do danego administratora danych. Obie formy są dopuszczalne i będą poprawne.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej