Czy przetwarzanie danych osobowych w ramach bezprzewodowych punktów dostępowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Moje pytanie dotyczy bezprzewodowych punktów dostępowych do sieci Internet. Czy w przypadku gdy samorząd gminny zakupi urządzenie wolnostojące, za którego pośrednictwem można podłączyć się bezprzewodowo do sieci Internet np. za pomocą smartfona, producent urządzenia lub przedstawiciel samorządu ma obowiązek nakleić informację bądź w inny sposób poinformować użytkownika urządzenia, że podłączając się, wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

W zakresie bezprzewodowych punktów dostępowych do sieci Internet dostarczanych przez samorząd gminny istnieje możliwość oparcia przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – lub ewentualnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przy czym przez umowę w tym zakresie należy rozumieć regulamin korzystania z takiego bezprzewodowego punktu dostępowego, który powinien być dostępy w siedzibie administratora danych osobowych oraz np. na stronie internetowej.

Jednocześnie poza regulaminem niezbędne jest umieszczenie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO np. na tablicy, tak aby każda osoba korzystająca z tego punktu mogła zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej. Nie będzie zatem konieczności oparcia tego rodzaju przetwarzania danych osobowych na zgodzie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

-
4.48/5 (40) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej