Czy przesłanie pasków z wynagrodzeniem pracowniczym do osoby nieuprawnionej jest naruszeniem ochrony danych osobowych?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Z początkiem roku mój pracodawca wprowadził firmę zewnętrzna, rozsyłającą paski z wynagrodzeniem. Błędnie został wpisany mój adres mailowy przez co wszystkie dane poszły do osoby trzeciej. Na pasku znajdują się informacje dotyczące mojego pracodawcy, daty zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia oraz mój numer pracownika oraz pesel. Czy udostępnienie tych informacji jest złamaniem prawa? Czy należy mi się z tego tytułu odszkodowanie?

ODPOWIEDŹ

Opisana sytuacja stanowi naruszenie ochrony danych osobowych określone w art. 4 pkt. 12 RODO tj. ujawnienie danych osobowych osobie nieuprawnionej. Za tą sytuację co do zasady odpowiada administrator danych, czyli pracodawca lub też podmiot przetwarzający (firma zewnętrzna). W pierwszej kolejności należy ustalić, kto popełnił błąd w zakresie adresu mailowego czy pracodawca, czy firma zewnętrzna.

Należy zwrócić się do obu podmiotów z wnioskiem o wyjaśnienie sytuacji. Na podstawie art. 82 ust. 1 RODO przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do żądania odszkodowania za naruszenie przepisów RODO, o ile w wyniku tego naruszenia poniosła ona szkodę majątkową lub niemajątkową. Prawo do żądania odszkodowania przysługuje na podstawie art. 82 ust. 1 RODO bądź to od administratora danych bądź od podmiotu przetwarzającego dane.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej