Czy pracodawca może w zamian za sfinansowanie szkolenia dla IOD, żądać umowy lojalnościowej?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Na podstawie art. 38 ust. 2 RODO możemy wnioskować, że istnieje wymóg uaktualniania wiedzy przez inspektora ochrony danych i zapewnienia na to środków finansowych przez administratora danych, co jest uzasadnione wobec zmieniającego się stale stanu wiedzy technicznej i rozwoju technologicznego w zakresie metod przetwarzania danych. Jeżeli inspektor ochrony danych będzie chciał skorzystać ze szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, to czy pracodawca może zmusić go do odpisania umowy lojalnościowej?

ODPOWIEDŹ

Umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych odnosi się do sytuacji, gdy pracownik w trakcie zatrudnienia korzysta z dodatkowych uprawnień (np. opłacenie szkolenia) w zamian za pozostanie w stosunku pracy przez pewien okres (nieprzekraczający trzech lat). Umowa lojalnościowa nie powinna zawierać zakazu wypowiedzenia umowy o pracę, stosunku pracy przez pracownika, a jedynie zobowiązanie pracownika do zwrotu uzyskanego świadczenia (np. opłaty za szkolenie), jeśli ten wypowie umowę o pracę przed upływem terminu wskazanego w umowie lojalnościowej.

Zawarcie takiej umowy lojalnościowej wymaga jednak zgody pracownika. Co do zasady zatem pracodawca, który chce sfinansować pracownikowi szkolenie czy kurs, może wymagać podpisania takiej umowy lojalnościowej. Art. 38 ust. 2 RODO, nakazujący wspieranie inspektora ochrony danych i zapewnianie mu zasobów niezbędnych do utrzymania wiedzy fachowej, nie wyklucza możliwości zawarcia takiej umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Przy czym każda ze stron na taką umowę musi wyrazić zgodę.

-
4.57/5 (42) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej