Czy pracodawca może ujawnić i rozpowszechnić treść upomnienia nałożonego na pracownika?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Pracodawca wystawił mi upomnienie. Następnie oficjalnie w biurze ujawnił jego treść, którą widziało około 90 osób. Treść upomnienia zawierała moje dane osobowe – imię i nazwisko. Czy taka sytuacja stanowi naruszenie przepisów RODO?

ODPOWIEDŹ

Przepisy Kodeksu pracy pozwalają pracodawcy nałożyć na pracownika karę upomnienia, karę nagany lub karę pieniężną. O nałożeniu kary pracodawca powinien poinformować pracownika w formie pisemnej. Pracownik może od tej kary wnieść sprzeciw w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o nałożonej karze. Informacja o nałożeniu kary nie powinna być jednak upubliczniona przez pracodawcę w zakładzie pracy, ponieważ dostęp do takich dokumentów, wraz z danymi osobowymi, mogą mieć tylko pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w imieniu pracodawcy. Upublicznienie takiej informacji wśród wszystkich pracowników zakładu pracy stanowi nieuprawnione ujawnienie danych osobowych z art. 4 pkt 12 RODO.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej