Czy pracodawca może udostępnić służbowy adres mailowy pracownika innemu pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy?

SZCZEGÓŁOWE PYTANIE

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Osoba, którą szkolę na swoje stanowisko, od początku miesiąca korzysta z mojego służbowego adresu e-mail, który zawiera moje imię i nazwisko. Czy będę mogła coś z tym zrobić, jeżeli firma nadal będzie posługiwała się moimi danymi w ten sposób po wygaśnięciu mojej umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Dane osobowe pracownika w postaci jego imienia i nazwiska, służbowego adresu e-mail oraz służbowego numeru telefonu są tzw. danymi służbowymi, związanymi ściśle z zawodowym charakterem. Co do zasady przyjmuje się, że pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika tak długo, jak długo trwa stosunek pracy łączący strony, a później po ustaniu stosunku pracy jedynie w celach archiwalnych lub podatkowych. Wraz z końcem stosunku pracy pracodawca powinien usunąć dane pracownika ze strony internetowej, zablokować jego skrzynkę e-mailową, przekierować dotychczas prowadzoną korespondencję na adres innej osoby, która przejmie jego obowiązki, oraz przekazać telefon służbowy innemu pracownikowi celem kontynuowania kontaktu z firmą administratora.

Z uwagi na to, że co do zasady służbowa skrzynka e-mailowa pracownika jest własnością pracodawcy, nie może Pani żądać od pracodawcy np. usunięcia całej zawartości poczty e-mail, mogą znajdować się tam bowiem dokumenty lub informacje, które pracodawcy będą niezbędne w związku ze świadczonymi przez niego usługami lub prowadzoną działalnością. Po ustaniu stosunku pracy, jeśli pracodawca będzie w dalszym ciągu przetwarzał Pani dane osobowe w celach, do których nie będzie miał już podstawy prawnej przetwarzania, w pierwszej kolejności powinna zwrócić się Pani do byłego pracodawcy z wnioskiem o usunięcie Pani danych ze strony oraz zablokowanie Pani skrzynki e-mailowej i przekierowanie korespondencji do innego pracownika. Jeśli administrator nie wykona Pani żądania, zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO będzie Pani uprawniona do złożenia ewentualnej skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

-
4.60/5 (45) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej